(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Vinashinlines- một công ty nhà nước phạm pháp kéo dài chưa hồi kết

Vinashinlines- một công ty nhà nước đang và tiếp tục bỏ rơi thuyền viên đói khát trên đất khách quê người, không những là hành động vô trách nhiệm, vô lương tâm, mà còn bôi nhọ lá cờ Tổ quốc hàng ngày vẫn phải treo lên vào giờ hành chính trên nước sở tại. Cụ thể hơn, đó là hành vi phạm pháp đối với Bộ luật lao động vì không trả lương và ngược đãi người lao động. Một công ty nhà nước liên tục phạm pháp kéo dài thì nhà nước là nhà nước kiểu gì. Tái cơ cấu, không xử lý dứt điểm tình trạng này thì tái cơ cấu cái gì.

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: