(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Hệ điều hành: Plugins

 

Plugin là một module hay thư viện của bên thứ ba đặt căn cứ tại một nơi đã dành chỗ để hỗ trợ một chương trình thực hiện chức năng bên ngoài như một nhiệm vụ chung.

Bài này giới thiệu các plugins dành cho trình duyệt Web Mozilla Firefox trong hệ 64bits, dùng để chạy các video clip trên các trang Web. Các plugins được dành chỗ tại /usr/lib64/mozilla/plugins/

Adobe Flash Player

  • Thư viện: libflashplayer.so

  • Cài đặt: sudo cp libflashplayer.so /usr/lib64/mozilla/plugins/

Java Plugin

  • Thư viện: libnpjp2.so

  • Cài đặt: sudo ln -s $JAVA_HOME/jre/lib/amd64/libnpjp2.so /usr/lib64/mozilla/plugins/

Các plugins cần được cập nhật.

 

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: