(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Omarine được chứng nhận bằng sáng chế bởi Open Invention Network theo luật pháp Hoa Kỳ

Đó là một tin vui đối với Omarine và người dùng Omarine yên tâm về bản quyền sử dụng. Sự cấp phép chứng nhận Omarine là một hệ thống lành mạnh và được bảo vệ, trong đó là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Người được cấp phép trong cộng đồng Open Invention Network(OIN) được thuận lợi về tương tác bằng sáng chế trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ và tự do sáng tạo, trong đó góp phần thúc đẩy canh tân và giữ gìn hệ sinh thái Linux.

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: