(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Nhãn hiệu vàng SJC?

Ngân hàng nhà nước đã thực hiện mua bán vàng JSC độc quyền thương hiệu thì vàng SJC đã trở thành một dạng tiền về mặt nhà nước. Vậy nhãn hiệu vàng JSC có đủ phức tạp để chống vàng SJC giả nhái nhãn hiệu SJC hay không? Và công nghệ dập nhãn hiệu SJC có đầy đủ qui trình bảo mật đảm bảo không lọt công nghệ ra ngoài, ở mức bảo mật an ninh quốc gia như quá trình sản xuất in tiền đồng hay không?

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: