(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 3

7. Khởi tạo dữ liệu quốc gia

Quy trình thanh toán mặc định yêu cầu địa chỉ giao hàng với một quốc gia. Oscar sử dụng một mô hình cho các quốc gia trong đó chỉ ra nước nào là nước vận chuyển hợp lệ và do đó bảng cơ sở dữ liệu quốc gia phải được phổ cập trước cho khách hàng.

Cách dễ nhất để đạt được điều này là sử dụng dữ liệu quốc gia từ gói pycountry. Oscar cung cấp một lệnh quản lý để phân tích dữ liệu đó:

pip install pycountry
python manage.py oscar_populate_countries

Theo mặc định, lệnh này sẽ đánh dấu tất cả các nước là quốc gia vận chuyển. Để chỉ ra quốc gia vận chuyển cụ thể, bạn chạy lệnh với tùy chọn --no-shipping:

python manage.py oscar_populate_countries --no-shipping

Sau đó bạn cần đánh dấu thủ công ít nhất một quốc gia là quốc gia vận chuyển.

Dữ liệu quốc gia này ở trong bảng address_country. Ví dụ dưới đây đánh dấu cho một quốc gia vận chuyển là Việt Nam


8. Tạo tài khoản admin

python manage.py createsuperuser

Đăng nhập vào Dashboard sử dụng email thay vì tên người sử dụng:

9. Danh mục hàng hóa

Một cửa hàng phải có ít nhất một loại sản phẩm, một đối tác thực hiện, và một thể loại sản phẩm. Mỗi loại sản phẩm tương ứng với một lớp sản phẩm trong mô hình, trong đó có thể có một bộ thuộc tính mô tả sản phẩm. Dashboard cung cấp chức năng tạo loại sản phẩm và thể loại sản phẩm trong menu “Catalog”, tạo đối tác thực hiện trong menu “Fulfillment”.
Mỗi sản phẩm thuộc về một loại sản phẩm duy nhất, nhưng có thể nằm trong nhiều thể loại. Thể loại sản phẩm dùng để sắp xếp sản phẩm trong cửa hàng mà có thể lọc thông tin theo nhiều kiểu để trình bày danh sách sản phẩm tới khách hàng.
Ví dụ nếu trong một cửa hàng sách, một cuốn truyện loại “Truyện thiếu nhi” và một quyển sách loại “Sách phổ thông” đều thuộc thể loại “Trẻ em”, thì thể loại này sẽ trình bày cả hai. Một thể loại có thể đơn giản sắp đặt theo loại sản phẩm. Ví dụ một quyển sách loại “Sách kỹ thuật” thuộc thể loại “Sách kỹ thuật”. Nhưng nếu một vài quyển sách kỹ thuật thuộc thêm thể loại “Mới”, khi đó thể loại “Mới” sẽ trình bày các tác phẩm mới, trong đó có chúng.
Thể loại còn có thể được tổ chức theo cấu trúc cây, trong đó thể loại cha bao trùm các thể loại con và cả các sản phẩm thuộc về chính nó.

Trình bày sản phẩm theo thể loại là cách quản lý sản phẩm cơ bản. Chúng ta còn có thể trưng bày sản phẩm tự động sử dụng promotions, là kỹ thuật sẽ được xem xét sau này.

 

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: