(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Hệ điều hành: Bung tệp ISO ra đĩa DVD

Bài này giới thiệu chi tiết cách bung một tệp iso ra đĩa dvd trong hệ điều hành Omarine.

Bạn hãy mở cửa sổ lệnh Konsol.

Lấy ví dụ cần bung tệp omarine64-1.0-dvd.iso, bạn đặt một đĩa dvd trống vào ổ đĩa. Sau đó dùng lệnh cd để di chuyển đến thư mục chứa tệp omarine64-1.0-dvd.iso, rồi thực hiện dòng lệnh sau:

growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd=omarine64-1.0-dvd.iso

 

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: