(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Hệ điều hành: Bí danh lệnh

Bí danh lệnh có tác dụng sử dụng một bí danh ngắn thay cho một lệnh dài, thường là với nhiều nội dung lựa chọn.

Áp dụng: chúng ta biết rằng lệnh ls là lệnh xem danh sách file và thư mục. Với những lựa chọn thích hợp, lệnh ls có thể trình bày danh sách các file và thư mục với những màu sắc phân biệt, phân biệt file với thư mục, phân biệt file chương trình với file dữ liệu, phân biệt các file với thuộc tính khác nhau, quyền truy cập khác nhau. 

Cho rằng bạn sử dụng bash shell- một shell phổ biến và mạnh nhất, nếu hệ thống của bạn chưa dùng lệnh ls có màu sắc, bạn cần tạo một bí danh chứa trong một file tên là .bashrc, đặt file này trong thư mục nhà của bạn. Để thực hiện điều này, bạn đơn giản mở cửa sổ lệnh, gõ vào như sau

cat >> $HOME/.bashrc << eof

alias ls=’ls -F -T 0 –color=auto’

eof

Tùy theo hệ thống hoặc môi trường, file .bashrc có thể được chạy tự động hay không.

Để đảm bảo file này được chạy tự động sau khi đăng nhập, bạn có thể thêm một đoạn kịch bản kích hoạt vào file /etc/profile, bằng cách, trong vai trò gốc, gõ lệnh

echo “if [ -r \$HOME/.bashrc ]; then . \$HOME/.bashrc; fi” >> /etc/profile

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: