(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Hệ điều hành: Khắp nơi là môi trường lập trình

Ai cũng biết lập trình có tính tự động hóa, có thể đáp ứng các tình huống một cách mềm dẻo, tăng năng suất lao động với chi phí rẻ nhất. Có một điều thú vị là trong HĐH hệ Unix, chỗ nào cũng là môi trường lập trình. Các thư viện đều có các tệp tiêu đề (*.h) tương ứng để khai báo các hàm và kiểu dữ liệu, cùng với trình biên dịch gcc luôn trong đường dẫn.

Ngoài ra, trong hai thiết bị nhập chuẩn, chúng ta thường nghĩ sử dụng chuột thì tiện lợi hơn bàn phím. Nhưng điều đó chỉ đúng với các thao tác giản đơn. Bạn có thể gõ trực tiếp các vòng lặp hay thuật toán trực tiếp trên cửa sổ lệnh, cho thấy năng lực nhập của bàn phím mạnh hơn chuột rất nhiều. Ví dụ dòng lệnh sau:

for item in item{,2,3}; do echo $item; done

sẽ cho kết quả

item

item2

item3

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: