(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Hệ điều hành: Một ví dụ kịch bản tổng quát đơn giản

Lại nói về gán quyền truy cập đặc biệt đối với Xorg, chúng ta phải di chuyển đến thư mục của Xorg. Nhưng thư mục này ở đâu khi mỗi hệ thống tổ chức và phân bổ Xorg khác nhau. Đoạn kịch bản rất ngắn dưới đây có thể xem như một kịch bản xử lý tổng quát, nhanh chóng, chính xác và chắc chắn, cho dù Xorg nơi nào, cũng không phụ thuộc vị trí hiện hành của bạn nơi đâu:

oldpwd=`pwd`

xpath=`which Xorg`

cd `expr “$xpath” : “\(.*\)/[^/]*.$”`

chown root.root Xorg

chmod 4711 Xorg

cd $oldpwd

Bạn cũng có thể dùng cách ngắn gọn hơn như sau:

xpath=`which Xorg`

chown root.root $xpath

chmod 4711 $xpath

*Cả hai cách trên đều thực hiện trong vai trò gốc. Trong hệ thống có nhiều Xorg, thì Xorg đang xét phải đặt lên phía trước trong đường dẫn

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: