(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Hệ điều hành: Quyền truy cập đặc biệt

Quyền truy cập đặc biệt là quyền truy cập nhằm vào một đối tượng để cho phép một người bình thường cũng có thể thực hiện những tác vụ mà thiếu quyền đặc biệt ấy thì chỉ chủ nhân của đối tượng mới giải quyết được. Khi đối tượng được gán tín hiệu cần xử lý đặc biệt, một người bình thường có thể truy cập đối tượng như vai trò chủ nhân. Nếu chủ nhân của đối tượng là gốc (root)- người có quyền cao nhất, thì người sử dụng bình thường (user) có thể thực hiện các thao tác trên đối tượng và các thao tác liên quan như vai trò gốc.

Có 9 quyền thông dụng:

rwx rwx rwx

(r: đọc, giá trị số là 4; w: viết, giá trị số là 2; x: thực hiện chương trình, giá trị số là 1)

9 quyền chia thành 3 phần: chủ nhân của đối tượng, nhóm của đối tượng, và những người khác.

Sau khi xây dựng xong hệ thống X, nếu muốn những người sử dụng khác có thể truy cập và chạy Xserver, bạn phải gán quyền truy cập đặc biệt. Đến thư mục của Xserver, trong vai trò gốc, thực hiện lệnh:

# Đảm bảo chủ nhân của đối tượng là gốc

chown root.root Xorg

# Gán tín hiệu xử lý đặc biệt

chmod 4711 Xorg

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: