(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Thuế VAT

Thuế VAT (Value Added Tax) là thuế giá trị gia tăng, còn được gọi là “thuế bán hàng” hay “thuế tiêu thụ”. Thuế VAT được tính theo giá trị gia tăng của hàng hóa qua mỗi giai đoạn lưu thông từ sản xuất, bán buôn, bán lẻ tới tiêu thụ cuối cùng. Vì vậy nó có tên là “thuế bán hàng”?. Nhưng chính xác thì phải gọi thuế VAT là “thuế người tiêu dùng cuối” vì mặc dù nó được tính qua mỗi giai đoạn lưu thông nhưng tổng cộng thuế VAT của một đơn vị hàng hóa mà nhà nước thu được lại được tính dồn và phải trả bởi người tiêu dùng cuối. Và toàn bộ các giai đoạn kinh doanh đều không phải trả thuế doanh thu nào. Bản chất vấn đề này là cơ sở quan trọng để phân tích các chính sách tài khóa trong các bài sau.

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: