(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Tính toán tọa độ của vật thể chuyển động trong game 3D

*Nguồn: Trích từ “Cơ sở lý thuyết Game 3D” do HSCT Thái Phiên nghiên cứu.

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: