(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

3D khác với 2D thế nào?

Bài này giới hạn không dành cho các nhà lập trình 3D chuyên nghiệp

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hay nhắc đến các khái niệm 2D và 3D. 2D là nói về ảnh 2 chiều. 3D nói về ảnh 3 chiều. Nhưng cả hai loại ảnh chúng ta rốt cuộc đều xem trên màn hình phẳng, tức là đều trở về 2 chiều.

Vậy 3D khác với 2D thế nào?

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: