(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Tu sửa nhà cửa

Tôi đã tu sửa “nhà cửa” chút ít. Khẩu hiệu “…đen… trắng…” trước đây có ý nghĩa là đi tìm chân lý và sự thật. Với tôi thì khẩu hiệu đó là hay và mục tiêu của trang không thay đổi. Nhưng khẩu hiệu này đã cũ. Tôi đổi thành: “Học tập, chia sẻ, vì sự tiến bộ xã hội”.

 

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: