(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết S.RES.412 về Biển Đông

 Nghị quyết yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014. Trước ngày này Biển Đông ở trong trạng thái hoạt động hàng hải quốc tế bình thường. Nghị quyết thể hiện một hành động vì hòa bình rất đáng trân trọng và ghi nhớ.

 

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: