(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Lấy dân làm gốc là gì?

“Lấy dân làm gốc” không phải là một tư tưởng, quan điểm. “Tư tưởng, quan điểm” là cách nhìn nhận thế giới kèm theo những giả thuyết, cách suy nghĩ xem xét vấn đề. Vì có nhiều cách tiếp cận và giả thuyết khác nhau tùy theo trình độ, phong tục tập quán và thời đại lịch sử, nên “tư tưởng, quan điểm” có tính tự do và lựa chọn. Không giống như vậy, “lấy dân làm gốc” không có tính lựa chọn, là nguyên tắc trị quốc, là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước vững mạnh. Sự lầm lẫn là do lối dùng cái trừu tượng để giải thích cái trừu tượng, dùng cái giáo điều để giải thích cái giáo điều, dùng cái chưa rõ để giải thích cái chưa rõ. Hậu quả là mơ hồ, không xác định được tiêu chí cụ thể, làm cái phụ mà bỏ cái chính, làm cái tiểu tiết mà quên đại cục, làm cái hình thức mà chưa có nội dung, làm cái trước mắt mà hỏng cái lâu dài, làm cái thành phần mà không đủ bộ, phân tích mà thiếu tổng hợp, dẫn đến không giải quyết được bản chất vấn đề, đã sai lại càng sai thêm.

Để truyền đạt một vấn đề đến đa tầng nhận thức, một cách hiệu quả là diễn đạt theo lối nôm na. Dân là gốc rễ, Nhà nước là thân cây. Gốc rễ hút khoáng chất trong lòng đất để nuôi cây. Gốc rễ yếu thì cây lung lay, gốc rễ khô héo thì cây sẽ chết. Hiện nay thất nghiệp, phá sản khắp nơi, thuế thất thu thì ngân khố hao mòn. Tăng phí, tăng giá càng tạo ra lạm phát kiểu chi phí đẩy, sản lượng sụt giảm theo chiều thẳng đứng. Nhìn lại mốc từng sáu tháng một có thể thấy chẳng bao lâu nữa sẽ không còn đủ tiền trả lương cho công chức, thậm chí cả cảnh sát và quân đội. Xã hội sẽ rối loạn mà chưa có cảnh tỉnh, không dám quyết đoán cải cách căn nguyên vấn đề kịp thời để toàn dân chung lưng góp sức thì Nhà nước sẽ sụp đổ.

“Lấy dân làm gốc” là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Một phát triển của nguyên tắc này mang tầm thời đại là cơ sở xây dựng mô hình Nhà nước cộng hòa. Như đã nêu trên, hình thức là hình thức mà nội dung là nội dung. Lại một đề tài rất gần gũi mà bây giờ mới được xem xét cụ thể. Đó là nguyên tắc Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Nhà nước “do dân” là Nhà nước do dân bầu ra, dân quyết định thể chế như vấn đề đang được nhắc đến là quyền lập hiến. Nhà nước “của dân” tức là dân sở hữu Nhà nước, có thể thay đổi Nhà nước như câu nói của cụ Hồ: “Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”. Nhà nước “vì dân” là “cái gì có lợi cho dân thì làm, có hại cho dân thì tránh”. Tất nhiên để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phải dựa trên nguyên tắc pháp quyền. Nhưng những điều luật không còn phù hợp, không đáp ứng được thực tế, không có lợi cho dân nữa thì phải hủy bỏ, bổ sung, sửa đổi. …

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: