(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Lực lượng vũ trang Nhân dân hay lực lượng vũ trang Đảng

Lực lượng vũ trang trung thành với Tổ quốc và Nhân dân là đã bao hàm trung thành với Đảng, nếu Đảng không có lợi ích nào khác ngoài Tổ quốc và Nhân dân. Lực lượng vũ trang từ Nhân dân mà ra, là con em Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc, vì Nhân dân nên gọi là Lực lượng vũ trang Nhân dân chứ không gọi là Lực lượng vũ trang Đảng. Dự thảo sửa đổi HP (điều 70) đưa thêm Lực lượng vũ trang Nhân dân phải trung thành với Đảng, lại đứng thứ tự trước tiên là thừa, mâu thuẫn và không chặt chẽ về pháp lý. Vậy sao lại phải thêm vào như thế. Để tỏ lòng trung thành với Đảng? Trung thành với Đảng hay trung thành với lợi ích cá nhân của đảng viên? “Bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái” nghĩ sao? Chỗ này của bản dự thảo thể hiện yếu kém về lý luận.

Các bản Hiến pháp từ trước tới nay (kể cả bản dự thảo hiện thời, điều 47) đều xác định phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Có nghĩa là bảo vệ Tổ quốc phải là nhiệm vụ hàng đầu, thế mà Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng trước rồi mới đến Tổ quốc là ra làm sao. Sửa đổi phải kế thừa chân lý, tinh hoa nhân loại, chứ đừng sửa đổi thụt lùi.

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: