(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Phần mềm giám sát phần mềm diệt Virus

Máy tính cần phải có phần mềm diệt Virus. Tuy nhiên đôi khi phần mềm này bị hư hỏng (corrupt). Trong trường hợp này các thông báo an ninh, bảo mật của phần mềm diệt Virus không còn tác dụng, và tình trạng an ninh, bảo mật của máy tính là không an toàn.

Intel Small Business Advantage có một tính năng bổ ích nữa là giám sát phần mềm, gọi là Software Monitor. Hiện nay Software Monitor có thể giám sát một số phần mềm diệt Virus.

*Bạn có thể băn khoăn sao tôi không tìm thấy Intel Small Business Advantage. Đúng vậy. Intel Small Business Advantage chỉ là một trong những ứng dụng phát triển trên nền tảng công nghệ mới của Intel, và trở thành một nền tảng ứng dụng, bao gồm phần cứng, phần mềm cơ sở và phần mềm ứng dụng. Hiện nay Intel Small Business Advantage chưa được phân phối trực tiếp cho người sử dụng cuối mà phân phối thông qua hãng sản xuất máy tính, bạn chỉ có thể trực tiếp tải về các phiên bản update của nó trên mạng. Intel Small Business Advantage là một sự lựa chọn.  Nếu bạn không thấy Intel Small Business Advantage, bạn có thể đơn giản coi Intel Small Business Advantage là một minh họa cho khả năng điều khiển bên trong của nền tảng vi xử lý Intel hiện thời cho tới khi bạn tiếp cận nó.  Thực chất Intel Small Business Advantage thực hiện thiết lập cấu hình và lập trình trên cơ sở nền tảng vi xử lý Intel bổ sung trong đó là bộ quản lý ME- một phần mềm cơ sở (firmware) tích hợp hoặc sẵn sàng tích hợp trong phần cứng vi xử lý Intel thời nay. Một khi chấp nhận cài đặt thì bạn đã đồng ý để Intel Small Business Advantage cấu hình ME trong máy tính của bạn với chế độ điều khiển khách (client mode), và bạn không thể đăng nhập ME để cấu hình trực tiếp trong vai trò quản trị (admin). Mặc dù vậy, Intel Small Business Advantage là bổ ích cho mọi người sử dụng thông thường trong khi việc cấu hình trực tiếp ME chỉ cần thiết đối với nhu cầu quản trị mạng. Ngược lại, khi bạn đã cấu hình trực tiếp ME cho mục đích khác, thì bạn đã chiếm quyền quản trị, và Intel Small Business Advantage không thể đăng nhập ME để cấu hình ME được, do đó việc cài đặt Intel Small Business Advantage không thể thực hiện được. Có thể thấy tính bảo mật của ME là khách quan.

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: