(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Bangkok

Tôi đang ở Dolphin 11-16, Bangkok. Năm hết tết đến rồi, tôi muốn nói rõ rằng tôi là thuyền trưởng của một con tàu, chịu trách nhiệm về sinh mạng và đời sống của 20 thuyền viên trên vương quốc tí hon của mình. Đời thủy thủ như cánh chim phiêu bạt, may mà đậu được vào đất liền thì mới có cơ hội nhắn nhủ đôi điều: rằng rất nhớ trang này cũng như tất cả mọi người.

Xin gửi lời chào trân trọng.

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: