(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Những khiếm khuyết có thể bị lưu giữ tàu thường gặp

Trong năm 2010, 25762 lượt thanh tra được tiến hành đối với 14536 tàu biển trên tổng số khoảng 22058 tàu biển hoạt động trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, chiếm tỉ lệ thanh tra 66%. Trong đó 16575 lượt phát hiện có khiếm khuyết tàu biển. 1411 tàu bị lưu giữ do có khiếm khuyết nghiêm trọng, chiếm tỉ lệ 5.48% trên tổng số lượt thanh tra.

PSC Việt Nam thanh tra 1028 lượt, chiếm 3.99% tổng lượt thanh tra toàn khu vực.

Những khiếm khuyết có thể bị giữ tàu thường hay gặp

1.    Xuồng cứu sinh (thiết bị cứu sinh)- Li feboats (Lifesaving appliances): 198 khiếm khuyết

2.    Hệ thống lọc dầu (công ước MARPOL(1)- phụ lục 1)- Oil filtering equipment (MARPOL-Annex I): 173 khiếm khuyết

3.    Bơm cứu hỏa sự cố (hệ thống cứu hỏa)- Emergency Fire Pump (Fire safety measures): 163

4.    Bảo quản tàu và thiết bị (khiếm khuyết liên quan tới ISM(2))- Maintenance of the ship and equipment (ISM related deficiencies): 133

5.    Cửa sập lửa (hệ thống cứu hỏa)- Fire-dampers (Fire safety measures): 128

6.    Hệ thống thông gió, ống gió, nấm gió (công ước Loadline(3))- Ventilators, air pipes, casings (Load lines): 101

7.    Phương tiện điều khiển (hệ thống cứu hỏa)- Means of control (Fire safety measures): 91

8.    Phòng hỏa (hệ thống cứu hỏa)- Fire prevention (Fire safety measures): 80

9.    Thông gió (hệ thống cứu hỏa)- Ventilation (Fire safety measures): 78

10.  Hệ thống bọc đường ống dầu áp suất cao (hệ thống cứu hỏa)- Jacketed piping system for high pressure fuel lines (Fire safety measures): 72

MOST FREQUENT DETAINABLE DEFICIENCIES

Năm 2010, các tàu Việt Nam bị thanh tra 640 lượt, mắc 3296 lỗi, bị lưu giữ 55 tàu.

Trong chu kỳ trải qua 3 năm 2008-2010 (three year rolling period 2008-2010), Việt Nam nằm trong Danh sách đen (Black List) về số tàu biển bị lưu giữ với 1610 lượt bị thanh tra, trong đó 150 tàu bị lưu giữ.

(1) MARPOL: Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu

(2) ISM (Internatinal Safety Management)- Hệ thống quản lý an toàn quốc tế

(3) Loadline: Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển Loadline 66

*Nguồn: Annual Report of Tokyo-Mou

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: