(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Vùng hoạt động

Capt. Pham Thanh Tuyen

Trọng tải (Deadweight) là một đại lượng thể hiện sức chở của tàu. Có lẽ một số bạn còn nghĩ rằng mỗi con tàu có một trọng tải, nên người ta thường nói con tàu này có trọng tải 2 vạn tấn, con tàu kia trọng tải 3 vạn tấn. Không phải chỉ có vậy.

Trọng tải của một con tàu phải thay đổi, được qui định bởi vùng hoạt động phù hợp với Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển Loadline 66.

Các vùng, khu vực và thời kỳ hoạt động theo mùa của tàu được phân theo các vùng địa lý, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thời gian trong năm của các khu vực, bao gồm: vùng mùa hè (Summer), vùng nhiệt đới (Tropical), vùng mùa đông (Winter) và vùng mùa đông Bắc Đại tây Dương (North Atlantic Winter). Chi tiết cụ thể sẽ được chỉ ra trong bản đồ phân vùng trên phạm vi toàn thế giới, như hình dưới đây.

Ví dụ vùng biển Việt Nam, gồm có hai vùng là vùng mùa hè và vùng nhiệt đới. Vùng nhiệt đới Việt Nam được xây dựng từ 10 độ vĩ bắc (vĩ tuyến ngang qua Sài gòn) trở xuống. Vùng từ 10 độ vĩ bắc trở lên thì từ ngày 21 tháng một đến ngày 30 tháng tư hàng năm được tính là vùng nhiệt đới, còn từ ngày 01 tháng năm đến ngày 20 tháng một năm sau được tính là vùng mùa hè.

Tùy theo vùng chạy tàu, các thuyền trưởng cần quan tâm và hành xử tương ứng. Các hình minh họa tiếp sau nêu ví dụ về một con tàu cụ thể. Con tàu này có trọng tải mùa hè là 19127 tấn, trọng tải nhiệt đới là 19676 tấn, tương ứng với các lượng giãn nước tối đa là 23612 tấn và 24161 tấn. Cả 2 trường hợp dưới đây tàu có trạng thái tải trọng phân bố như nhau, với lượng giãn nước đều là 23860 tấn, tuy nhiên:

Khi chạy vào vùng mùa hè, tàu vi phạm công ước Loadline, vì 23860 > 23612

Ở vùng nhiệt đới, tàu an toàn, vì 23860 < 24161

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: