Documentation


Viewing posts for the category Omarine User's Manual

Reinstall GRUB in a multi-operating system environment

If you are using both Omarine and Windows in the same machine and use GRUB's menu to select the operating system at boot, in a rare case, a Windows update could damage your GRUB image and your computer is no longer bootable.
The workaround is to reinstall the GRUB, it is included in the Omarine.

You boot the Omarine installer (in omarine-7.0-dvd.iso - USB stick or DVD). Assuming you have the Omarine installed in /dev/sda1, we need to mount this partition at /mnt first:

Why Internal Server Error?

Last time omarine.org was not accessible while I did not have internet connection to fix the problem. The phenomenon is as follows:

KINH DỊCH algorithm: Bát quái và âm dương ngũ hành

I. BÁT QUÁI
Kinh Dịch, ngoài các diễn giải khác về quy luật biến đổi của vũ trụ, nó là một bộ sách về toán học cổ dùng cho nhu cầu tính toán trong cuộc sống của người xưa. Kinh Dịch được cho là xuất hiện ở Trung Quốc khoảng 1000 năm trước công nguyên (Chu Dịch) tức là tới nay đã 3000 năm nhưng còn được sử dụng ở các nước dùng chữ tượng hình khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam …  Người ta gán việc sáng tạo ra Kinh Dịch cho bốn học giả được người đời tôn là bốn vị thánh đó là:

KINH DỊCH algorithm: Beginning

Trước đây, thuật giải di truyền là một thuật toán tốt nhất trong máy học dùng để giải các bài toán tối ưu phi tuyến phức tạp cỡ lớn, điển hình là một công cụ hữu hiệu nhất để tìm bộ trọng số cho mạng nơ ron – một kỹ thuật học sâu đang ứng dụng rộng rãi trong nhận dạng ảnh, dự đoán, phân loại, hỗ trợ ra quyết định, xử lý ngôn ngữ tự nhiên…
Tuy nhiên, thuật giải di truyền có một nhược điểm, đó là nguy cơ không hội tụ nếu như quần thể không thể tiến hóa trong những thế hệ kế tiếp. Nguyên nhân là bởi vì các phép lai và đột biến chỉ được áp dụng một cách cơ khí bằng cách lấy điểm lai và đột biến ngẫu nhiên tùy ý trong khi vạn vật sinh trưởng phải tuân theo quy luật của vũ trụ.
KINH DỊCH – một bộ sách về triết học và toán học cổ phương Đông, về triết học thì luận giải quy luật vận động trong vũ trụ, về toán học thì số hóa để giải vấn đề, cùng với học thuyết âm dương và ngũ hành là nền tảng cho nhiều phép dự đoán như Bát quái, Mai hoa dịch số, Ngọc chưởng thần quái, Kỳ môn độn giáp, Bói cỏ thi, Bói mai rùa, Lục hào, Tử vi đẩu số, Tứ trụ.
Ngày xưa người ta gọi dự đoán là bói toán. Đúng vậy, cả hai từ “bói” và “toán” phải bao gồm đủ, tức là phải tính toán, lập quẻ trước khi bình giải, nếu không thì đích thị là mê tín dị đoan.
Không phải ngẫu nhiên khi loài người chúng ta đang bước vào kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo thì xuất hiện đại dịch COVID-19. Đại dịch đã gần hai năm chưa dứt là vì dòng họ coronavirus tiến hóa nhanh hơn cách làm thuốc truyền thống. Dường như là sự sắp đặt của tạo hóa, COVID-19 buộc chúng ta phải thức tỉnh, phải thay đổi.
Có người coi KINH DỊCH là một tác phẩm văn chương hay triết học. Đó là sai lầm lớn. KINH DỊCH còn là sách toán với các con số và hệ đếm. Có hệ đếm rồi mới có lịch toán để tính toán thời tiết, mùa màng, để mà “trông trời, trông đất, trông mây”. Chúng ta đã xa rời nguyên lý. Nếu chưa từng đọc KINH DỊCH một cách nghiêm túc thì nói gì tới vận dụng?
Chúng ta có hai vũ trụ, vũ trụ bên ngoài và vũ trụ trong trí tuệ con người. Cả hai đều vượt quá khả năng mà con người có thể hiểu biết tường tận. Thế mới nói: “Thuật toán trí tuệ nhân tạo là thuật toán mà các bước giải không được trình bày một cách rõ ràng”. Cho nên cách duy nhất để tìm ra quy luật mới của vũ trụ trong nhịp sống hiện đại là phải sử dụng Trí tuệ nhân tạo. Bởi vì chỉ có Trí tuệ nhân tạo mới đạt được đẳng cấp mà đối tượng nghiên cứu của nó là quy luật của vũ trụ.
Các bộ môn dự đoán dựa trên KINH DỊCH trải qua hàng ngàn năm để khám phá quy luật của vũ trụ rất giống với quá trình học trong một chương trình máy học. Trong khi tập mẫu trong chương trình là các ví dụ thì tập mẫu của con người chính là thực tiễn cuộc sống. Ngay như tổ tiên người Việt chúng ta cũng rút ra những kinh nghiệm quý báu: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”; “Ráng mỡ gà, ai có nhà phải chống”. Điều thú vị là, hàng ngàn năm nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm của người xưa chỉ tương ứng với hàng ngàn thế hệ huấn luyện mạng được thực hiện trong vài phút trong máy học. Rõ ràng đối với yêu cầu khẩn trương trong tình hình mới thì kinh nghiệm người xưa không đáp ứng được. Nhưng những quy luật nền tảng biến đổi âm dương, ngũ hành sinh khắc chế hóa được “huấn luyện” qua ngàn năm đã trở nên hoàn bị. Kinh nghiệm ngàn năm như xuân qua ắt hè phải đến không cần phải chứng minh. Cách thức tri thức đạt được như thế không khác gì với máy học vốn không cần lời giải rõ ràng, là một phương pháp khoa học.
Các hoạt động thực tiễn dự đoán dựa trên KINH DỊCH đã chứng tỏ đạt kết quả độ chính xác dự đoán trên 80%. Một thuật toán tiến hóa chỉ cần tiến hóa trên 50% là sẽ hội tụ. Do đó thuật toán tiến hóa dựa trên KINH DỊCH chắc chắn hội tụ.
Trên đây là lời giới thiệu về lý thuyết của một thuật toán mới, là một thuật toán kế vị của thuật giải di truyền trong đó các phép toán di truyền không được thực hiện tùy ý mà tuân theo quy luật sinh trưởng vạn vật phát hiện thấy trong KINH DỊCH, gọi là Thuật toán KINH DỊCH.

Một ví dụ dự đoán theo Tứ trụ
Dưới đây là một dự đoán người thật việc thật. Anh Ng.C.C là một sỹ quan hàng hải, sinh ngày 21/05/1982 vào lúc 16h tức năm Nhâm tuất, tháng Ất tị, ngày Giáp thìn, giờ Nhâm thân

Swift: Definition of overloaded operators

In order to avoid the compiler from complaining and requesting data type conversion, when doing addition a Double number plus an Int number the operator + needs to be overloaded. In the code below, the four binary operators +, -, *, / are overloaded where the left side is a Double and the right side is an Int