Documentation


Viewing posts for the category Omarine User's Manual

KINH DỊCH algorithm: Địa chi

Có 12 địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Các chi lẻ Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là các chi dương.
Các chi chẵn Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi là các chi âm.
Tháng Dần là tháng giêng, tháng Mão là tháng 2, … theo chiều kim đồng hồ đến tháng Tý là tháng 11, tháng Sửu là tháng 12.
Hợi, Tý thuộc thủy, hướng về phương bắc, là các tháng mùa đông lạnh lẽo.
Dần mão thuộc mộc, hướng về phương đông, là các tháng mùa xuân ấm áp.
Tị, Ngọ thuộc hỏa, hướng về phương nam, là các tháng mùa hạ nóng bức.
Thân, Dậu thuộc kim, hướng về phương tây, là các tháng mùa thu mát mẻ.
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc thổ, ở trung tâm, là các tháng giao mùa

KINH DỊCH algorithm: Một ví dụ chi tiết dự đoán theo tứ trụ

Dưới đây là lá số tứ trụ của một người bạn tôi, anh P.T.S sinh 18/2/1968 vào giờ hợi tức năm Mậu thân, tháng Giáp dần, ngày Mậu ngọ, giờ Quý hợi

KINH DỊCH algorithm: Thiên can

Có 10 thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Các can lẻ Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là các can dương.
Các can chẵn Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là các can âm.
Giáp Ất là một cặp thuộc Mộc ở phương đông. Bính Đinh thuộc Hỏa ở phương nam. Mậu Kỷ thuộc Thổ ở trung tâm. Canh Tân thuộc kim ở phương tây. Nhâm Quý thuộc Thủy ở phương bắc.

Reinstall GRUB in a multi-operating system environment

If you are using both Omarine and Windows in the same machine and use GRUB's menu to select the operating system at boot, in a rare case, a Windows update could damage your GRUB image and your computer is no longer bootable.
The workaround is to reinstall the GRUB, it is included in the Omarine.

You boot the Omarine installer (in omarine-7.0-dvd.iso - USB stick or DVD). Assuming you have the Omarine installed in /dev/sda1, we need to mount this partition at /mnt first:

Why Internal Server Error?

Last time omarine.org was not accessible while I did not have internet connection to fix the problem. The phenomenon is as follows: