LENOVO USA TO CREATE CUTTING-EDGE SOFTWARE WITH BLOCKCHAIN

This Article is Originally Posted on MintDice.com Credits, a blockchain startup which specializes in the provision of services for launching decentralized applications (DApps), is set to join the Lenovo USA New Vision Technology project. According to the press release which was published on the 4th of September via Medium.com, both companies will combine efforts to develop an Internet of Things (IoT) […]

Lập trình Web: PHP: WordPress: WooCommerce

WooCommerce là một plugin dùng để thiết lập một cửa hàng trực tuyến. Giống như đặc điểm chung của các ứng dụng mà cần một loại post riêng biệt, WooCommerce định nghĩa hộp meta cho post sản phẩm. Chúng ta biết rằng theme điều khiển trình bày nội dung trên trang, vì vậy tốt nhất […]

Lập trình Web: PHP: WordPress: Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

Sau khi xây dựng plugin cho post sản phẩm và trang tùy chọn với các cài đặt cần thiết, chúng ta cần viết khuôn mẫu để trình bày bài viết đặc thù kiểu sản phẩm. Khuôn mẫu mà trình bày một bài viết đơn thông thường là single.php. Nhưng chúng ta đăng bài viết đặc […]

Lập trình Web: PHP: WordPress: Xây dựng menu cài đặt và trang tùy chọn

Khi người sử dụng viết một bài sản phẩm, giá bán sản phẩm tính theo đơn vị tiền tệ được đặt trước. Chúng ta xây dựng menu cài đặt và trang tùy chọn cho phép người sử dụng chọn kiểu tiền tệ dùng để thanh toán Mã chương trình đặt cùng plugin với post sản […]

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 8

18. Promotions Promotions có thể là một ảnh Tết và thường có danh sách các sản phẩm mới Danh sách các sản phẩm mới có thể được thay bằng danh sách các sản phẩm bán chạy nhất, tùy theo sắp xếp của cửa hàng. Promotions là những khối nội dung nhỏ được mô hình hóa […]

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 7

17. Ngôn ngữ giao diện và dịch ngôn ngữ Ngôn ngữ giao diện tiếng Việt còn thiếu và có chỗ sai. Chúng ta quan sát menu “Content” trong Dashboard như dưới đây Và khi ngôn ngữ được chuyển sang tiếng Việt: Trong hạng mục menu thứ nhất, “Content blocks” được dịch thành “Khóa nội dung”. […]

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 6

  16. Giao dịch mua bán trực tuyến bằng tài khoản PayPal sandbox Tài khoản PayPal sandbox dùng để test giao dịch. Bạn sử dụng tài khoản PayPal của mình (nếu chưa có bạn hãy tạo một, nó là miễn phí) để tạo hai tài khoản PayPal sandbox: tài khoản loại kinh doanh cho chủ […]