Open Loading Wizard 1.0.1 – Sử dụng mã băm để phân biệt database

Mã băm được dùng trong phiên bản Open Loading Wizard 1.0.1 để phân biệt database, bổ ích khi bạn thay thế cơ sở dữ liệu bên ngoài chương trình.Trạng thái tính toán hay trạng thái tải trọng, cũng coi như trạng thái xếp hàng được lưu giữ trong các tệp có phần mở rộng là […]

Open Loading Wizard 1.0.0 – Chương trình tính toán ổn định và xếp hàng tàu biển

Open Loading Wizard là một chương trình chạy trên hệ thống Linux, dùng để tính toán ổn định cho tàu biển khi xếp hàng và chuẩn bị chuyến đi, áp dụng cho mọi loại tàu hàng rời có cấu trúc khác nhau, và các loại tàu hàng khác như tàu chở hàng bách hóa. Để […]

Đắp vá chương trình Makeca để sử dụng trong môi trường UTF-8

Trong trường hợp hệ thống chuyển sang UTF-8 thì Makeca phiên bản Makeca 1.0.0 chạy bị lỗi. Để khắc phục, Makeca cần được sửa đổi. Thao tác dưới đây tiến hành vá tệp chương trình, đồng thời nâng cấp Makeca lên phiên bản Makeca 1.0.1. Trước tiên chúng ta tạo ra file vá có tên […]

Makeca và Mkcert

Makeca là một chương trình bộ phận của hệ thống Omarine, dùng để tạo các chứng chỉ CA-Certificates. Makeca tham gia cộng đồng bằng sáng chế OIN năm 2015 như một Licensee độc lập với Omarine. Bên trong, Makeca sử dụng Mkcert để tạo chứng chỉ trực tiếp. Dưới đây là mã nguồn của chương trình […]

Makeca – Chương trình tạo, quản lý và cập nhật các chứng chỉ CA-Certificates

Chương trình Makeca thực hiện tạo, quản lý và cập nhật các chứng chỉ CA-Certificates, lấy nguồn dữ liệu từ Mozilla. Khi chạy chương trình không tham số, Makeca hầu như làm đầy đủ mọi việc cho bạn bash-4.2$ sudo makeca Để tạo ra chứng chỉ, Makeca phải nhờ vào một chương trình khác, đó […]

Captprinter-setup – Chương trình cài đặt driver máy in Canon CAPT

Captprinter-setup là một chương trình cài đặt driver cho họ các máy in Canon CAPT. Sau khi cài đặt driver với Captprinter-setup bạn có thể in ngay mà không cần khởi động lại máy. Lệnh cài đặt như sau sudo captprinter-setup PRINTER_NAME [IP] PRINTER_NAME là tên của máy in. Các máy in được hỗ trợ […]

Xây dựng và cài đặt xloadimage

Đề án phần mềm xloadimage dừng chân ở địa chỉ http://ftp.x.org/R5contrib/xloadimage.4.1.tar.gz vào năm 1993, sau đó được Debian tiếp tục phát triển. Gói mã nguồn xloadimage_4.1-19 hiện nay trên https://packages.debian.org/wheezy/xloadimage gồm có tệp mã nguồn gốc xloadimage_4.1.orig.tar.gz và tệp các bản vá và phát triển của Debian, xloadimage_4.1-19.debian.tar.gz. Ngoài ra, tệp xloadimage_4.1-19.dsc chứa thông tin […]

Sử dụng khóa mật mã có ảnh

Khóa mật mã có thể chứa ảnh làm ảnh đại diện. Lệnh addphoto của chương trình gpg2 dùng để thêm một ảnh vào khóa. Ví dụ đối với khóa của tôi, như trong bài trước đó là khóa 064413ED. gpg2 –edit-key 0x064413ED addphoto Lệnh này yêu cầu người sử dụng nhập tên một tệp ảnh […]