Tạo một ảnh với nền trong suốt sử dụng gimp

GNU Image Manipulation Program là tên chương trình của gói gimp, dùng để chỉnh sửa, ghép và tạo ảnh. Trong GNOME bạn chạy chương trình bằng cách chọn GNU Image Manipulation Program để mở một ảnh, hoặc nhấp vào mục được chọn trong danh sách chương trình được hiển thị như sau: Trong bài này […]

How to set number of directories to be protected by Clam AntiVirus?

ClamAV is an open source (GPL) anti-virus toolkit for UNIX with an advanced tool for automatic database updates. The core of the package is an anti-virus engine available in a form of shared library. It supports on-access scanning which currently only avaliable for Linux. Thanks to Tomasz Kojm. How to customize maximum number of directories […]

Virus trên Linux: Cấu hình On-access scanning với bảo vệ thư mục và lên lịch quét virus tự động

Với clamav-0.100.0-2.x86_64 được cài đặt, bạn có cấu hình mặc định ClamAV được đặt bởi Omarine trong hai tệp cấu hình /etc/clamd.conf và /etc/freshclam.conf. Bạn có thể tham khảo thêm hai tệp cấu hình mẫu /etc/clamd.conf.sample và /etc/freshclam.conf.sample. Tuy nhiên một số cấu hình mặc định mẫu của ClamAV đã lạc hậu, không theo kịp […]

Virus trên Linux: Phần mềm diệt virus ClamAV

Omarine đã bổ sung một gói mới: ClamAV – một phần mềm diệt virus với cơ sở dữ liệu virus được cập nhật tự động. Sau khi cài đặt gói ClamAV bạn chạy lệnh dưới đây để khởi tạo cơ sở dữ liệu virus: sudo freshclam Sau đó khởi động dịch vụ clamav-daemon: sudo systemctl […]

Virus trên Linux: Linux có virus không?

Nhận định chung là Linux miễn nhiễm với virus. Nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Virus có thể đến từ các site chứa mã độc hoặc bị nhiễm mã độc, các site giả mạo, các tệp tin đính kèm trong email, và các phần mềm độc hại khác. Những con virus phổ thông […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh rpm để cài đặt / nâng cấp / truy vấn các gói phần mềm

Trước khi Omarine-update 3.0 được phát hành, người dùng Omarine cần cập nhật gói thủ công sử dụng lệnh rpm. Hướng dẫn sử dụng lệnh rpm đầy đủ nằm trong RPM(8). Ở đây chúng ta xem các tình huống sử dụng rpm thông dụng. 1) Nâng cấp gói Sau khi tải về các file gói […]

Tạo mới các chứng chỉ CA-Certificates để xác thực máy chủ bằng cách nào?

HTTPS cung cấp ba đảm bảo an ninh mật mã sau: Xác thực máy chủ để để đảm bảo người dùng yên tâm rằng họ đang nói chuyện với máy chủ thực sự. Điều này tránh đưa người dùng tới một site giả mạo vì chỉ site có chứng chỉ server được ký bởi một […]

Creating manageable virtual machines: Implementing

V/ IMPLEMENTING 1. Hardware requirements Virtualization Technology (VT) support in processor is required. You can check to see if your processor supports VT by running this command: egrep ‘^flags.*(vmx|svm)’ /proc/cpuinfo If you get any output then you have VT technology. In addition, you need to go into the BIOS and make sure it is enabled. […]

Creating manageable virtual machines: Making a boot disk image

IV/ MAKING A BOOT DISK IMAGE Making a boot disk image is similar to the steps in Bring Omarine to a cloud. However, there are some adjustments: Install additionally the dhcp-4.3.5-1.x86_64 package. When running the new operating system, in addition to the sub-steps in there, configure it as a client. For virtual machines using dynamic […]