Omarine Native Directory (OND): Openldap – Thi hành giao thức truy cập thư mục hạng nhẹ

Openldap thi hành giao thức truy cập thư mục hạng nhẹ. Dữ liệu ở dạng cấu trúc cây. Trong OND, cơ sở dữ liệu được tổ chức theo sơ đồ sau Mỗi nút được đại diện bởi một tên phân biệt (dn – Distinguished Name). Lệnh ldapwhoami cho biết bạn đang ở điểm nào với […]

Omarine Native Directory (OND): Cấu hình xác thực trước krb5

Chúng ta đã tạo chứng chỉ, bây giờ có thể áp dụng. Các tệp chứng chỉ và khóa cần đặt tại vị trí như chỉ ra trong các tệp cấu hình bên dưới. Bạn thêm hai dòng dưới đây vào bộ phận [kdcdefaults] của tệp kdc.conf pkinit_identity = FILE:/var/lib/krb5kdc/cert.pem,/var/lib/krb5kdc/key.pem pkinit_anchors = FILE:/var/lib/krb5kdc/ca-cert.pem Dịch vụ kdc […]

Omarine Native Directory (OND): Tạo các chứng chỉ CA, chứng chỉ server và chứng chỉ khách

Bộ ba các chứng chỉ CA, chứng chỉ server và chứng chỉ khách dùng để xác minh liên lạc hai chiều giữa server và khách dựa trên chứng chỉ. Cách thức này dùng cho xử lý xác minh tự động không có tương tác của người dùng, hoặc xác minh “người dùng” là chương trình. […]

Omarine Native Directory (OND): Trung tâm khóa mật mã MIT Kerberos 5

Dịch vụ thư mục đã được ứng dụng rộng rãi. Điển hình là Active Directory của Microsoft, và gần gũi với hệ thống mở là Samba trong vai trò AD DC. Samba là một phần mềm khá tốt và đang được cải tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó có một số hạn chế sau đây: […]

Wordmagic-1.0.0 – Máy sản sinh mật khẩu từ biểu thức chính quy

Wordmagic là một chương trình tạo wordlist(là danh sách các từ, thường dùng cho danh sách mật khẩu) từ mẫu(pattern) mong muốn dựa trên cú pháp của biểu thức chính quy. Wordmagic thực hiện siêu tốc, nó tạo ra lượng dữ liệu cỡ 1000GB(1TB) với khoảng 100 tỷ mật khẩu trong vòng 3 giờ đồng […]

Đắp vá chương trình Makeca để sử dụng trong môi trường UTF-8

Trong trường hợp hệ thống chuyển sang UTF-8 thì Makeca phiên bản Makeca 1.0.0 chạy bị lỗi. Để khắc phục, Makeca cần được sửa đổi. Thao tác dưới đây tiến hành vá tệp chương trình, đồng thời nâng cấp Makeca lên phiên bản Makeca 1.0.1. Trước tiên chúng ta tạo ra file vá có tên […]

Makeca và Mkcert

Makeca là một chương trình bộ phận của hệ thống Omarine, dùng để tạo các chứng chỉ CA-Certificates. Makeca tham gia cộng đồng bằng sáng chế OIN năm 2015 như một Licensee độc lập với Omarine. Bên trong, Makeca sử dụng Mkcert để tạo chứng chỉ trực tiếp. Dưới đây là mã nguồn của chương trình […]

Makeca – Chương trình tạo, quản lý và cập nhật các chứng chỉ CA-Certificates

Chương trình Makeca thực hiện tạo, quản lý và cập nhật các chứng chỉ CA-Certificates, lấy nguồn dữ liệu từ Mozilla. Khi chạy chương trình không tham số, Makeca hầu như làm đầy đủ mọi việc cho bạn bash-4.2$ sudo makeca Để tạo ra chứng chỉ, Makeca phải nhờ vào một chương trình khác, đó […]

Sử dụng khóa mật mã có ảnh

Khóa mật mã có thể chứa ảnh làm ảnh đại diện. Lệnh addphoto của chương trình gpg2 dùng để thêm một ảnh vào khóa. Ví dụ đối với khóa của tôi, như trong bài trước đó là khóa 064413ED. gpg2 –edit-key 0x064413ED addphoto Lệnh này yêu cầu người sử dụng nhập tên một tệp ảnh […]