Football Predictions Program – version 0.9.4, phiên bản tổng quát giải bài toán vạn năng

fpp 0.9.4 không chỉ tùy biến dữ liệu mà còn hỗ trợ người sử dụng tự định nghĩa các yếu tố và thuộc tính của chúng, tự cấu trúc dữ liệu và phân loại bài toán bao gồm cả cấu trúc giao diện. Một chương trình dự đoán bóng đá trở thành một chương trình […]

fpp – version 0.9.3, phiên bản tính toán theo dữ liệu người sử dụng

Bắt đầu từ phiên bản fpp 0.9.3, fpp sẽ học các mẫu nhập từ tệp dữ liệu của người sử dụng. NS(Number of samples) là số mẫu. NG(Number of generations) là số thế hệ hay số học kỳ mà chương trình đã học các mẫu. NG thay đổi theo dữ liệu các mẫu của người […]

fpp – version 0.9.2 và sự thay đổi tư duy chiến thuật

Phiên bản fpp 0.9.2 có sự thay đổi tư duy chiến thuật: chấp nhận không khớp chính xác một vài mẫu để đổi lấy độ tổng quát hóa tổng thể không gian mẫu. Với sự chấp nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy chương trình học các mẫu một cách kỳ diệu Match Home team […]

Football Predictions Program – Chương trình dự đoán bóng đá, giải bài toán dự đoán tương lai dựa trên sự kiện(FPP)

Chương trình được thực hiện bởi dòng lệnh dưới đây ./fpp Trước khi chạy chương trình lần đầu bạn cần làm cho tệp chương trình trở thành thực hiện được: chmod u+x fpp. Chương trình fpp giải trọn vẹn bài toán FPP. Để thống nhất với bài toán, phiên bản thử nghiệm này sẽ sử […]