Omarine Schoolsheet 2016 2.0 – Thuật giải di truyền(phần 3)

Ánh xạ co và thuật giải di truyền có nét tương đồng quý giá: từ một quần thể ban đầu bất kỳ, thuật giải di truyền tiến hóa quần thể tới quần thể tối ưu toàn cục trong không gian quần thể có các quần thể tối ưu cục bộ; tương ứng, xuất phát từ […]

Omarine Schoolsheet 2016 2.0 – Thuật giải di truyền(phần 2)

Xác suất đột biến heuristic thích nghi Xác suất đột biến heuristic thích nghi là một phát triển lý thuyết của chương trình. Phương pháp này cũng dùng để tối ưu chiến lược tiến hóa nhưng dành cho ràng buộc thuộc loại khó. Đối với bài toán có ràng buộc phức tạp chúng ta không […]

Omarine Schoolsheet 2016 2.0 – Thuật giải di truyền

Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 2.0 sử dụng thuật giải di truyền để xử lý triệt để bài toán Thời khóa biểu. Khác biệt quan trọng giữa thuật giải di truyền và các phương pháp tối ưu cổ điển là thuật giải di truyền xử lý tổng thể một quần thể các lời giải dựa […]

Phần mềm Thời khóa biểu Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.2: Điều chỉnh tri thức bổ sung

Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.2 thay đổi đáng kể về thuật toán tạo Thời khóa biểu, trong đó điều chỉnh tri thức đặc tả(heuristics) để tiến nhanh tới lời giải bài toán Ngoài ra, phiên bản này có những đặc điểm sau: Tệp dữ liệu mẫu(sample.ssh) đã thay đổi, sát với dữ liệu thực […]

Phần mềm Thời khóa biểu Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.1

Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.1 có một điều chỉnh nhẹ. Vì tiêu đề của các khối học của bảng lớp hoàn toàn giống với bảng môn học nên chúng được lấy theo công thức như hình dưới đây Phiên bản này khóa các tiêu đề khối học của bảng lớp, các giá trị này […]

Omarine Schoolsheet 2016 – Chương trình Thời khóa biểu tổng quát

  Omarine Schoolsheet 2016 có những đặc tính tổng quát sau: Chương trình không hạn chế và không yêu cầu ấn định số khối học. Ở Việt Nam, cấp 3 chúng ta có 3 khối 10, 11, 12. Cấp 2 có 4 khối 6, 7, 8, 9. Bạn vào dữ liệu bao nhiêu khối thì […]

Giải bài toán Nhân tướng học sử dụng fpp 0.9.7.1

fpp là một chương trình đa năng, cũng dùng để giải bài toán Nhân tướng học. Bỏ qua tính huyền bí, Nhân tướng học xem xét và đưa ra kết luận bằng phương pháp thực chứng từ nguyên tắc thống kê tích lũy lâu đời, là vấn đề khoa học. Con người được xem như […]

Football Predictions Program – version 0.9.7, phiên bản chạy mạng nơron tức thời

Phiên bản fpp 0.9.7 chỉ thêm một chức năng đơn giản nhưng mang lại rất nhiều tiện lợi cho người sử dụng. Đó là sử dụng mạng tách biệt với quá trình học. Sử dụng mạng như vậy được áp dụng từ lần chạy thứ hai của chương trình, sau khi mạng đã học được […]

Football Predictions Program – MODERN NEURAL NETWORK, phiên bản fpp 0.9.6 tăng cường chất lượng học

Mạng nơron – một bộ phận của trí tuệ nhân tạo là một giải pháp mạnh để giải quyết các bài toán phi tuyến phức tạp. Thăng trầm của trí tuệ nhân tạo là vấn đề của thế giới. Nó không phải là lĩnh vực dễ dàng. Đến với trí tuệ nhân tạo cần hội […]

Football Predictions Program – version 0.9.5, phiên bản tối ưu hóa cấp độ học

fpp 0.9.5 thực hiện áp dụng cấp độ học tối ưu cho từng bài toán hoặc tình huống cụ thể. DG(Degree of learning) là cấp độ học. Mỗi bài toán sẽ có một cấp độ học phù hợp. Một bài toán khó thì cấp độ học thấp không thể tiến tới các mẫu. Khá hơn, […]