Phần mềm Thời khóa biểu Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.2: Điều chỉnh tri thức bổ sung

Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.2 thay đổi đáng kể về thuật toán tạo Thời khóa biểu, trong đó điều chỉnh tri thức đặc tả(heuristics) để tiến nhanh tới lời giải bài toán

ssh17

Ngoài ra, phiên bản này có những đặc điểm sau:

  • Tệp dữ liệu mẫu(sample.ssh) đã thay đổi, sát với dữ liệu thực tế. Để đảm bảo sử dụng đúng tệp sample.ssh mới, bạn ghi đè lên tệp sample.ssh cũ, hoặc sử dụng nút lệnh Open để mở đích danh tệp sample.ssh mới(nếu có tệp sample.ssh cũ)
  • Thời khóa biểu giáo viên được cải tiến, các tiết dạy của giáo viên tập trung và gọn hơn
  • Tệp dữ liệu mẫu sample.ssh đi cùng với phiên bản này áp dụng cho một trường cấp 3 với 3 khối học
  • Bảng phân công dạy của tệp mẫu sample.ssh áp dụng hầu hết tính có thể thay đổi lớp dạy của giáo viên ngoài những lớp đã được phân công cố định(cột “Variable?” có giá trị ‘x’)
  • Thời gian tạo Thời khóa biểu thực tế trên tệp mẫu sample.ssh là khoảng 15 giây

Chúc các bạn và gia đình năm mới Bính Thân AN KHANG, THỊNH VƯỢNG!

PTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.