Football Predictions Program – version 0.9.5, phiên bản tối ưu hóa cấp độ học

fpp 0.9.5 thực hiện áp dụng cấp độ học tối ưu cho từng bài toán hoặc tình huống cụ thể.

fpp20

DG(Degree of learning) là cấp độ học. Mỗi bài toán sẽ có một cấp độ học phù hợp. Một bài toán khó thì cấp độ học thấp không thể tiến tới các mẫu. Khá hơn, nó thuộc lòng các mẫu nhưng không hiểu được những gì ngoài mẫu. Việc học này giống như mới đọc những gạch đầu dòng hay đề mục mà không nắm được nội dung bên trong.

Ngược lại, bài toán đơn giản, phổ thông không cần cấp học quá cao. Tình trạng như thế làm phức tạp hóa vấn đề, trong khi sự việc đã rõ ràng, cụ thể. Không những không cần thiết, kiểu học này còn mắc sai lầm: nó làm mất đi tính trực quan, tự sinh ra những thông tin thừa, đó là nhiễu, gây che lấp vấn đề chủ đạo.

Hình bên trên là của bài toán dự báo thời tiết như chúng ta đã biết, có 7 mẫu. Cấp học phù hợp là 14.

-----BEGIN DATA DEFINITION-----

TEMPERATURE: Cold Warm VeryCold 

WIND: North South West East 

SKY: Blue Cloud Normal 

PRESSURE: Up Down Stable 

WEATHER RESULTS: Rain Snow Sunny

-----END DATA DEFINITION-----

Weather forecast data

Orders    TEMPERATURE    WIND    SKY    PRESSURE    WEATHER

1         Warm           West    Cloud  Down        Rain 

2         VeryCold       West    Cloud  Stable      Snow 

3         Warm           East    Cloud  Up          Sunny 

4         Warm           East    Normal Stable      Sunny 

5         Warm           East    Blue   Stable      Sunny 

6         Warm           South   Blue   Down        Rain 

7         Cold           North   Normal Stable      Snow

#8         Cold           South   Cloud  Down        Rain

This data is made on ... 

Nếu chúng ta thêm vào mẫu thứ 8 thì cấp độ học thay đổi thành 15

fpp21

Bây giờ chúng ta trở lại bài toán dự đoán bóng đá như trong ví dụ của bài viết trước, với một chút thay đổi

-----BEGIN DATA DEFINITION-----

MATCH: Vietnam-Japan Vietnam-Malaysia Vietnam-Macao Japan-Malaysia Macao-Japan Malaysia-Macao

FIRST TEAM HEALTH: Good Medium Bad

FIRST TEAM ACHIEVEMENT: Very-Good Good Medium Bad

WEATHER: Hot Normal Cold Rain

SECOND TEAM HEALTH: Good Medium Bad

SECOND TEAM ACHIEVEMENT: Very-Good Good Medium Bad

FIRST TEAM RESULTS: Won Lost Big-Won

-----END DATA DEFINITION-----

Football predictions data

                             FIRST TEAM                          SECOND TEAM

Orders    Matches            Health    Achievement    Weather    Health    Achievement    First team Results

1         Vietnam-Japan      Bad       Bad            Normal     Good      Very-Good      Lost

2         Vietnam-Malaysia   Good      Medium         Hot        Bad       Medium         Won

3         Japan-Malaysia     Good      Very-Good      Cold       Medium    Bad            Big-Won

4         Macao-Japan        Medium    Bad            Rain       Good      Very-Good      Lost

5         Malaysia-Macao     Good      Good           Hot        Medium    Bad            Won

This data is made on ... 

Đây là bài toán đơn giản, chương trình chỉ học ở cấp 2

fpp18

Trong trận đấu ở hình trên, fpp dự đoán kết quả là Thắng đậm, một phần vì nó học mẫu thứ 3 cũng thời tiết Lạnh mà đội Japan thắng đậm.

Nếu chúng ta đổi thành thời tiết bình thường thì kết quả chỉ là thắng bình thường

fpp17

Nhưng nếu đội Vietnam kém cả thể lực và trình độ thì sẽ thua, kể cả thời tiết là Lạnh

fpp23

Chỉ là bài toán cấp 2 nhưng chúng ta thấy để tạo ánh xạ cho ra kết quả như thế không phải là điều dễ dàng.

fpp trong khi tìm ra những quy luật đáng ngạc nhiên, nó đặc biệt có tác dụng trong những quyết định 50/50, vì tính toán một xác suất biến cố kiểu 49.999999999% dường như vượt qua khả năng nhẩm tính của con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.