fpp – version 0.9.2 và sự thay đổi tư duy chiến thuật

Phiên bản fpp 0.9.2 có sự thay đổi tư duy chiến thuật: chấp nhận không khớp chính xác một vài mẫu để đổi lấy độ tổng quát hóa tổng thể không gian mẫu. Với sự chấp nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy chương trình học các mẫu một cách kỳ diệu

Match Home team health Location Weather Home team achievement Opponent team achievement Home team results
1 Good Home Hot Good Good Won
2 Normal Home Rain Good Normal Won
3 Normal Away Normal Good Normal Lost
4 Normal Away Hot Good Bad Won
5 Good Home Cold Good Good Lost
6 Good Away Hot Normal Normal Lost
7 Bad Home Normal Normal Good Lost
8 Bad Away Cold Bad Normal Won
9 Normal Home Hot Bad Bad Won
10 Normal Home Normal Good Normal Won
11 Good Away Cold Good Good Won
12 Good Home Hot Good Normal Lost
13 Normal Home Normal Good Normal Won
14 Normal Away Cold Good Normal Lost
15 Bad Home Cold Normal Good Lost
16 Normal Away Normal Bad Bad Lost

Ở phiên bản này, kết quả tính toán không khớp với mẫu ở các trận 8, 11, 12 mặc dù tất cả các mẫu đều được sử dụng. Nói cách khác, chương trình học tất cả các mẫu nhưng nó cho rằng kết quả của các trận 8, 11, 12 có những yếu tố không hợp lý, dù đã xảy ra nhưng với xác suất rất nhỏ, khó lặp lại trong tương lai(các mẫu của bài toán đưa vào để làm nổi bật vấn đề về những thí dụ trái ngược, chứ thực tế ít xảy ra như vậy, hoặc số yếu tố làm thí dụ là chưa đúng và đủ, ở đây chúng ta chỉ phân tích theo dữ liệu đề ra).

Sự học của chương trình là hoàn toàn khách quan dựa trên sự kiện đầy đủ. Chúng ta chỉ bình luận sau khi chương trình đã học được và cho kết quả.

Trận 8 cho kết quả như sau

fpp10

Kết quả là Thua, không khớp với mẫu. Nhìn tổng thể cả bảng dữ liệu chúng ta thấy trình độ của hai đội không chênh lệch nhau lắm. Vậy mà trong trận 8 Thành tích đội nhàKém còn thành tích đội bạn là Bình thường, kết quả của mẫu là đội nhà Thắng có vẻ có gì đó không ổn. Chúng ta xem các yếu tố khác. Sức khỏe đội nhà là Kém, đấu trên Sân khách, thời tiết thì Lạnh đều là các yếu tố bất lợi, do đó trong trận này(trận 8) kết quả đội nhà Thắng là rất hy hữu, rất khó lặp lại trong tương lai. Trong quá trình học lấy quy luật tổng quát, fpp đã tính ra kết quả đội nhà là Thua. Bây giờ chúng ta thay đổi 3 yếu tố đầu trở thành thuận lợi: Sức khỏe đội nhà là Tốt, đấu trên Sân nhà, thời tiết là Nóng, thì đội nhà sẽ Thắng

fpp9

Như vậy chúng ta thấy chương trình đã học các mẫu rất logic.

Trận 11 fpp cũng tính không khớp với mẫu

fpp11

Trận 11 và trận 5 chỉ khác nhau vị trí thi đấu. Trận 5 đấu trên sân nhà còn thua thì trận 11 đấu trên sân khách xác suất nhiều là Thua chứ không phải là Thắng. Tôi xin nhắc lại rằng chúng ta bình luận ở đây là dựa trên chương trình đã học tất cả các mẫu và cho kết quả, chứ không phải là suy diễn trực tiếp trên dữ liệu. Sự suy luận trực tiếp trên dữ liệu là không dựa trên cơ sở khoa học vì đối với một hàm số nhiều biến số như vậy thì xử lý vượt quá khả năng nhẩm tính của con người.

Trận 12

fpp12

Trận này toàn yếu tố thuận lợi cho đội nhà, năng lực đội nhà vượt đội bạn một cách tương đối mà kết quả đội nhà Thua theo mẫu là vô lý. Sự vô lý ở đây được hiểu rằng nếu thực sự đã xảy ra như vậy thì xác suất rất nhỏ và khó lặp lại. Chương trình fpp tính toán một trận như thế xảy ra trong tương lai thì đội nhà sẽ Thắng.

Nhưng chỉ cần thay một yếu tố vị trí là đá Sân khách thì đội nhà sẽ thua

fpp13

Chúng ta thấy rằng fpp đã học và “hiểu” các sự kiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.