fpp – version 0.9.1

Phiên bản đầu fpp 0.9.0 sử dụng dữ liệu đơn giản để dễ đối chiếu. Phiên bản fpp 0.9.1 sử dụng 5 yếu tố với dữ liệu 16 trận đấu cho trong bảng bên dưới. Bây giờ chương trình sẽ thú vị, tính toán kết quả đi ra ngoài suy luận theo cảm giác của con người.

fpp1

Match Home team health Location Weather Home team achievement Opponent team achievement Home team results
1 Good Home Hot Good Good Won
2 Normal Home Rain Good Normal Won
3 Normal Away Normal Good Normal Lost
4 Normal Away Hot Good Bad Won
5 Good Home Cold Good Good Lost
6 Good Away Hot Normal Normal Lost
7 Bad Home Normal Normal Good Lost
8 Bad Away Cold Bad Normal Won
9 Normal Home Hot Bad Bad Won
10 Normal Home Normal Good Normal Won
11 Good Away Cold Good Good Won
12 Good Home Hot Good Normal Lost
13 Normal Home Normal Good Normal Won
14 Normal Away Cold Good Normal Lost
15 Bad Home Cold Normal Good Lost
16 Normal Away Normal Bad Bad Lost

Phiên bản này cũng chỉ rõ những hạn chế của phương pháp quy nạp. Những trận đấu 6, 7, 15 có các chữ màu đỏ cho thấy tất cả các trường hợp Thành tích đội nhà(Home team achievement) Bình thường thì đều có chung kết quả là Thua. Phương pháp quy nạp khi dựng cây quyết định mà chọn gốc là Thành tích đội nhà sẽ luôn cho kết quả là Thua với mọi trận đấu như vậy, nó không tính đến các yếu tố khác. Hình phía trên đã chứng minh một trường hợp Thành tích đội nhà Bình thường nhưng đội nhà vẫn có thể chiến thắng.

Ví dụ khác, Chỉ có một trận đấu duy nhất là trận đấu thứ 8 có Thành tích đội nhà Kém đồng thời Thời tiếtlạnh(các chữ màu tím), kết quả là Thắng. Phương pháp quy nạp lại cho rằng những trận chỉ cần có hai yếu tố như thế là Thắng. Nhưng fpp sẽ chỉ ra rằng có những trường hợp như thế mà đội nhà vẫn thua

fpp3

Tương tự như trên nếu thay Thành tích đội bạn(Opponent team achievement) Tốt thì đội nhà cũng thua

fpp2

Mặc dù sử dụng máy tính hỗ trợ nhưng phương pháp FPP có ý nghĩa là một bài toán hơn là một chương trình máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.