Phần mềm Thời khóa biểu Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.1


(0 comments)

Omarine Schoolsheet 2016 phiên bản 1.0.1 có một điều chỉnh nhẹ. Vì tiêu đề của các khối học của bảng lớp hoàn toàn giống với bảng môn học nên chúng được lấy theo công thức như hình dưới đây

ssh16

Phiên bản này khóa các tiêu đề khối học của bảng lớp, các giá trị này được cập nhật tự động từ bảng môn học. Ngoài ra các dòng nhập không dùng đến của bảng lớp ở ngoài quy mô của trường cũng được khóa lại. Nếu cần, bạn thay đổi quy mô trường bởi menu Tools->Specialize

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 4 + 8?

required