Omarine Schoolsheet 2016 – Chương trình Thời khóa biểu tổng quát


(0 comments)

ssh6

Omarine Schoolsheet 2016 có những đặc tính tổng quát sau:

  • Chương trình không hạn chế và không yêu cầu ấn định số khối học. Ở Việt Nam, cấp 3 chúng ta có 3 khối 10, 11, 12. Cấp 2 có 4 khối 6, 7, 8, 9. Bạn vào dữ liệu bao nhiêu khối thì chương trình nhận bấy nhiêu khối cho tới khi hết bảng(64 khối).
  • Không hạn chế số môn học mà một giáo viên có thể dạy. Một giáo viên có thể dạy 1 môn, 2 môn, 3 môn… cho tới tổng số môn học của nhà trường.
  • Chương trình không có hạn chế nào về vị trí của một tiết học. Bạn có thể đặt các tiết học ở bất cứ thời điểm nào không phân biệt buổi sáng hay chiều.
  • Không có một cửa sổ Input riêng biệt nào. Tất cả dữ liệu đầu vào và đầu ra đều được thực hiện trên bảng tính Excel – một môi trường nhập liệu tiện lợi và hầu như quen thuộc với tất cả mọi người. Bạn sẽ có cảm giác như bạn đang soạn Thời khóa biểu bằng tay vậy.
  • Một tiết trống là không có ý nghĩa, nó chỉ đơn giản là một tiết không học mà thôi. Vai trò của nó cũng như tất cả các tiết không học khác trong suốt tuần từ sáng tới chiều. Điều này tạo cho chúng ta tâm lý thoải mái và có thể sắp xếp mềm dẻo khi thứ tự ưu tiên về thời gian cần thay đổi.

Yêu cầu của chương trình

Hệ điều hành: Windows 7, Windows 10.

Nếu bạn chỉ có Windows XP thì hãy thử. Vì Windows XP bây giờ hiếm gặp nên tôi không kiểm tra nhưng mã chương trình vẫn hỗ trợ Windows XP.

Cài đặt: Không.

Bạn chỉ cần chạy tệp Omarine Schoolsheet.exe đặt cùng với các tệp khác của chương trình trong một thư mục.

User: Bạn có thể là bất cứ người sử dụng nào. Chương trình không yêu cầu quyền quản trị(không hỏi mật khẩu của admin)

Thư viện: Không.

Chương trình gồm 5 tệp được nén trong tệp Omarine Schoolsheet 2016.rar với kích thước 134KB. Omarine Schoolsheet 2016 host Excel nhưng không dùng công cụ Automation kiểu Visual Basic nên không cần thư viện kèm theo. (VB Automation không host được thanh công cụ của Excel và không có lớp đối tượng toolbar hay menu tương ứng)

Dữ liệu các môn học

ssh2

Nhập liệu trên Excel là rất thoải mái, tuy nhiên để dữ liệu chính xác, các ô nhập cần thiết đều có chuẩn nhập(Validation). Cột Lessons dùng để nhập số tiết trong tuần của một môn. (Các tên tiêu đề cột được để dành để người sử dụng có thể thay đổi, chẳng hạn đổi sang tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào khác) Cột Max là số tiết tối đa trong một buổi học của một môn. Cột Running dùng để đặt môn học được dạy liền ngày hay cách ngày.

Dữ liệu giáo viên

ssh3

Mỗi giáo viên có 1 môn chính ở cột Subject. Các môn phụ(nếu có) bắt đầu từ cột “Extra Subjects..” sang phía phải. Số môn để dạy của một giáo viên không hạn chế cho tới tổng số môn.

Dữ liệu lớp học

ssh4

Cột Session để đặt lớp học sáng hay chiều. Cột Teacher In Charge là giáo viên chủ nhiệm. Bạn có thể gõ vào tên của giáo viên hoặc thả hộp Combo tại chỗ của ô để chọn giáo viên. Hộp Combo này gồm danh sách các giáo viên mà bạn đã nhập bên bảng giáo viên.

Phân công giảng dạy

ssh5

Nội dung này thuộc về bảng Assignment. Các giáo viên được nhóm theo tổ môn. Đương nhiên giáo viên nào dạy nhiều hơn 1 môn sẽ thuộc về nhiều tổ. Ba cột đầu lấy dữ liệu từ các bảng trước và không có nhập liệu ở đó nên chương trình đã khóa lại(nhưng không khóa tiêu đề để người sử dụng có thể thay đổi). Cột “Variable?” áp dụng cho những giáo viên có thể dạy bất cứ lớp nào ngoài những lớp đã được phân công cố định. Với trường hợp như thế, bạn nhập ‘x’. Giáo viên nào không được phân công dạy lớp nào sẽ là lỗi, và ô đầu tiên trong danh sách lớp của người đó sẽ trống và được tô màu đỏ.

Các bảng phía sau thường phụ thuộc dữ liệu các bảng trước, vì thế chúng sẽ cập nhật tự động khi cần thiết.

Chỉ định hay soạn tiết học

ssh6

Đây chính là WYSIWYG(những gì bạn thấy là những gì bạn sẽ có được)

Các ô tiết học dù trống hay không đều có thể được chọn, với hộp combo danh sách thả xuống. Một ô tiết học có thể có các giá trị sau:

1)SSH_Automation: là giá trị tự động, có thể đi cùng với bất kỳ môn học nào

2)Toán: Tiết này được đặt cố định là môn Toán

3)SSH: NOT Toán: Giống như SSH_Automation, ngoại trừ nó không nhận môn Toán

Như đã giới thiệu bên trên, một tiết không có giá trị là trống. Nếu muốn đặt một tiết nào là trống bạn chỉ việc xóa nó đi.

*Nếu bạn xóa đi một tiết mà tổng số tiết nhỏ hơn tổng số tiết mà bạn đã đặt bên bảng Subjects thì chương trình sẽ khuyến cáo và thống báo số tiết thiếu nhưng vẫn chấp nhận. Theo chiều ngược lại, tổng số tiết vượt quá quy định thì điều kiện ràng buộc bị mâu thuẫn nên chương trình sẽ báo lỗi(mỗi lớp có một thanh trạng thái ngay dưới vùng bảng con của lớp đó sẽ chuyển sang màu đỏ). Bạn không thể chuyển sang sheet khác cho đến khi các lỗi nhập được khắc phục. Dưới đây là một hình ảnh ví dụ

ssh7

Dịch và tạo Thời khóa biểu(Compile and Make)

ssh8

Hình trên là ví dụ Compile phát hiện lỗi. Các môn Nhạc và Họa chưa có giáo viên nên có màu vàng. Ô giáo viên bị thiếu có màu đỏ. Nếu chỉ lớp thiếu giáo viên mà tổ môn có giáo viên(không đủ giáo viên hoặc phân công chưa đủ) thì chỉ ô giáo viên(trống) có màu đỏ, còn ô môn học màu bình thường.

Nếu dịch thành công thì nút lệnh Make được kích hoạt. Sau khi bạn chạy Make xong, thời khóa biểu lớp được tạo ra có dạng như sau

ssh9

Và dưới đây là thời khóa biểu giáo viên

ssh10

Các hình trên chỉ là ví dụ minh họa. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu đầu vào đầy đủ, sự phân công dạy và chỉ định tiết học(Specify Lessons) của bạn.

Chuyên biệt hóa và các ràng buộc chung

Bạn vào menu Tools->Specialize, cửa sổ Chuyên biệt hóa hiện ra như sau

ssh11

Ở dưới tên trường là nhóm các ràng buộc chung. Bạn đặt số ngày dạy tối đa trong tuần của giáo viên, mặc định là 5. Số tiết dạy tối đa trong ngày của giáo viên, mặc định là 8. Số tiết chờ dạy của giáo viên mặc định là 1.

Nhóm đặt bên dưới là về quy mô trường, bao gồm số giáo viên tối đa, số môn học tối đa, số lớp tối đa trong một khối học, và số tiết học tối đa trong tuần cho một môn.

Cửa sổ tiến độ và hủy bỏ tiến trình

Chương trình tạo Thời khóa biểu phải trải qua một khoảng thời gian(thường từ 2 giây đến 5 phút), do vậy cần có cửa sổ tiến độ để theo dõi, đếm thời gian và hủy bỏ tiến trình khi cần.

ssh15

Quá trình xử lý phụ thuộc các yếu tố đầu vào, nếu ràng buộc quá chặt thời gian có thể lên tới 30 phút. Bạn có thể nhấn vào nút Cancel bất cứ lúc nào để hủy bỏ việc tạo Thời khóa biểu, thiết lập lại đầu vào rồi tạo lại.

In ấn

Hai sheet đầu ra là hai sheet Thời khóa biểu. Chúng ở bên phải nhất của Workbook. Với hai sheet này chương trình hoàn toàn không can thiệp về định dạng, vì vậy bạn có thể trình bày thêm theo ý mình. Chức năng In của chương trình là chức năng In của Microsoft Excel.

Xuất ra trang Web và các định dạng khác

Lẽ ra tôi không làm chức năng này, vì Excel có đầy đủ định dạng kết xuất. Nhưng lại lo có người chưa biết đưa nút lệnh Save As của Excel ra thanh công cụ truy cập nhanh(Quick Access Toolbar) của Excel nên tôi làm thêm menu để gọi chức năng này. Bạn vào menu File->Export As Format, cửa sổ Save As hiện ra, bạn thả hộp combo danh sách Save as type rồi chọn định dạng mong muốn. Chẳng hạn muốn xuất ra trang Web thì chọn mục Web Page (*.htm;*.html).

Chế độ sử dụng

Có 2 chế độ sử dụng: Normal và Expert. Bạn chỉ nên sử dụng chế độ Expert khi đã quen thuộc với chương trình, để tránh tình trạng chép các ô dữ liệu từ các vùng định dạng khác nhau có thể làm hỏng chuẩn nhập.

Sử dụng thanh công cụ Excel

Đôi khi bạn cần sử dụng các thanh công cụ của Excel chẳng hạn để trang trí Thời khóa biểu. Bạn vào menu View->Show Microsoft Excel Toolbars, các thanh công cụ sẽ xuất hiện như sau

ssh12

Tiện ích mật mã

Chương trình có một tiện ích để bạn tính mã băm của thông điệp hay tệp tin. Tiện ích này hoàn toàn miễn phí, ngay cả khi chương trình hết hạn miễn phí tạo Thời khóa biểu chức năng này vẫn hoạt động bình thường. Bạn vào menu Tools->Hash Utility

ssh13

Thuật toán sử dụng mặc định là thuật toán an toàn hiện hành trên thế giới: SHA256. Chương trình tính mã băm lập tức sau mỗi ký tự bạn gõ vào. Tôi chưa tìm thấy một chương trình tính Digest nhanh như thế chạy trên nền Windows.

Đăng ký sử dụng sản phẩm

Omarine Schoolsheet 2016 sẽ tặng bạn 10 ngày với 10 lần sử dụng tạo Thời khóa biểu miễn phí. Để đăng ký sử dụng bạn liên hệ theo địa chỉ trên cửa sổ đăng ký như dưới đây

ssh14

Bạn cần cung cấp mã đăng ký. Đó là một dãy số hexadecimal được chế biến trực tiếp từ thuật toán mật mã. Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được mã sản phẩm.

Cám ơn bạn đã dành thời gian!

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 4 + 10?

required