Omarine 3.0 xuất bản các gói .rpm


(0 comments)

Phạm Thành Tuyên

Bạn thân mến,

Có khi nào bạn gặp khó khăn cấu hình máy chủ? Hệ thống an ninh có sử dụng mật mã? Hệ thống file mạng có an toàn không? Bạn gặp tình huống muốn ứng dụng hệ thống khóa mật mã krb5 nhưng không thành công trong khi tài liệu có phần hạn chế? Giao thức bảo mật https, ftps thế nào? Bạn có bị sếp mắng và giao việc khó?

Tất cả đáp án nằm trong Omarine 3.0!

Bạn có kế hoạch thiết lập mạng nội bộ an toàn không? Đã thành thói quen sử dụng ssh để đăng nhập từ xa với vé kerberos thay cho telnet chưa? Bạn có dùng hệ thống mail nội bộ kiểu dòng lệnh không? Dữ liệu chuyển qua mạng có được mã hóa không? Làm thế nào để tập trung tài khoản người dùng trên mạng? Omarine 3.0 là nền tảng hiệu quả và tin cậy cho các công việc đó.

PHP của bạn có hỗ trợ cửa hàng trực tuyến không? Bạn đã có sẵn hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL chưa? Web server hoạt động có suôn sẻ? Omarine 3.0 sẽ giúp bạn.

Systemd là gì? Nó quản lý hệ thống ra sao? Làm thế nào để một khối lượng lớn dịch vụ chạy êm ả? Câu trả lời là hãy sử dụng Omarine 3.0.

Chắc là bạn thường xuyên lướt Web. Bạn có thấy máy bị chậm đi một hồi không? Hãy yên tâm với tường lửa Omarine, nó sẽ ngăn chặn kết nối không mong đợi từ bên ngoài. Ngoài ra, Omarine có makeca để tạo và cập nhật các chứng chỉ CA để đảm bảo bạn chỉ kết nối tới các máy chủ đáng tin cậy.


Bạn đã có cả driver máy in Canon LBP và kịch bản cài đặt trong tay mà vẫn không in được trên hệ thống Unix 64 bits? Omarine 3.0 là giải pháp chỉ với một lệnh captprinter-setup.

Bạn có quan tâm bộ gõ đa ngôn ngữ không (như bộ gõ tiếng Việt)? Nó có được cập nhật và chạy tốt trong cả hai môi trường GNOME và Plasma? Và bạn thích GNOME hay Plasma?

Tất cả đều có sẵn trong Omarine 3.0!


Omarine được biết đến vào năm 2015 khi tham gia cộng đồng bằng sáng chế mở tại Hoa kỳ (OIN). Mặc dù còn rất trẻ, nó có tính năng riêng để sánh với "lão tiền bối” Red Hat, tất nhiên là vượt xa "thầy giáo cũ” Slackware và các sản phẩm tương tự.

Như đã thông báo cách đây vài tháng, Omarine 3.0 đã hoàn thành các gói .rpm nhưng chưa làm bộ cài đặt và chương trình update tự động. Việc này đòi hỏi một khoảng thời gian liên tục vì Omarine chuyển từ phiên bản 2.0 lên 3.0 đã thay đổi toàn bộ định dạng gói từ .txz thành .rpm. Hiện tại tôi sẽ dần dần upload các gói .rpm lên đây. Việc bố trí toàn bộ các gói .rpm trên site này cũng nằm trong kế hoạch lâu dài vì nó có thể thích hợp cho những người muốn tải xuống các gói riêng biệt. Từng gói phiên bản mới theo thời gian sẽ thay thế gói cũ.

Như vậy trước mắt người dùng sẽ cài đặt thủ công. Các bước cài đặt giống như những việc mà bộ cài đặt thực hiện, chỉ khác là bộ cài đặt xử lý tự động thông qua chương trình. Thực hiện bằng tay tuy mất công nhưng cũng rất thú vị và cấu hình thủ công cũng là công tác thường nhật của người vận hành máy chủ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cài đặt

Để dễ theo dõi, giả địng rằng bạn đang chạy một hệ điều hành kiểu Unix trên một partition và muốn cài đặt Omarine 3.0 vào /dev/sdb3. Bạn sử dụng chương trình chẳng hạn như cfdisk để tạo partition, rồi chạy lệnh dưới đây để định dạng đĩa với nhãn ví dụ Omarine:

sudo mkfs.ext4 -L Omarine /dev/sdb3

Sau đó gắn /dev/sdb3:

sudo mount /dev/sdb3 /mnt

Các gói được tổ chức trong các thư mục, mỗi thư mục tương ứng với một trang download:


1.1 Cài đặt toàn bộ

Để cài đặt đầy đủ Omarine 3.0, bạn tải tất cả các gói vào các thư mục rồi tới thư mục cha và chạy lệnh sau:

for dir in *; do \
pushd $dir; \
for file in *; do sudo rpm --root /mnt -i --nodeps --force $file; done; \
popd; \
done

1.2 Cài đặt tối thiểu

Nếu muốn khám phá hệ thống từ căn bản, bạn chỉ cần cài các gói trong hai thư mục 00-core và 00-sys:

for dir in 00-core 00-sys; do \
pushd $dir; \
for file in *; do sudo rpm --root /mnt -i --nodeps --force $file; done; \
popd; \
done

Bạn đã có một hệ thống tối thiểu với systemd. Trong hệ thống tối thiểu có chương trình rpm để bạn sau đó bạn cài đặt thêm các gói khác trực tiếp từ trong hệ thống mới.

1.3 Đặt mật khẩu cho root và tạo người sử dụng thường

Bạn chạy lệnh dưới đây để đặt mật khẩu cho root và thêm người sử dụng, ví dụ tho:

sudo chroot /mnt passwd root &&
sudo chroot /mnt useradd -m tho &&
sudo chroot /mnt passwd tho

Nếu muốn tho có khả năng quản trị systemd và chạy su, sudo, bạn thêm tho vào nhóm wheel:

sudo chroot /mnt usermod -a -G wheel tho

1.4 Tạo menu khởi động hệ điều hành

sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

1.5 Tạo fstab

cat > fstab << EOF
/dev/sdb3 / ext4 defaults 1 1
EOF
sudo mv fstab /mnt/etc

1.6 Cài đặt một gói riêng

Các bước cài đặt như trên là đủ để chạy Omarine 3.0. Trong hệ thống mới, bạn cài đặt một gói ví dụ makeca như sau:

sudo rpm -i makeca-1.0.1-1.x86_64.rpm

rpm sẽ thông báo và buông cài đặt nếu hệ thống chưa có các gói phụ thuộc.

2. Đăng nhập vào Plasma

Nếu bạn cài đặt tối thiểu, đăng nhập mặc định sẽ là chế độ văn bản. Nếu bạn cài đặt đầy đủ, đăng nhập mặc định là chế độ đồ họa với gdm, và bạn sẽ login vào GNOME. Nếu muốn sử dụng Plasma, bạn chọn “Plasma” tại màn hình login:


3. Sử dụng bộ gõ

3.1 Sử dụng bộ gõ trong GNOME

Bạn nhấn chuột vào góc trên bên phải màn hình:

Sau đó nhấn vào biểu tượng hộp công cụ, bảng điều khiển sẽ xuất hiện như sau:

Bạn nhấn “Region & Language”, rồi nhấn dấu + để thêm ví dụ tiếng Việt:

3.2 Sử dụng bộ gõ trong Plasma

Thanh tác vụ hệ thống trong Plasma nằm ở góc dưới bên phải của màn hình:

Bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng bộ gõ, rồi chọn "Preferences”. Ấn tab “Input Method” rồi thêm ví dụ tiếng Việt:

 


For users who speak English:

Dear friend,

When are you having trouble configuring the server? Is the security system using cryptography? Is the network file system safe? Do you have a situation where you want to apply the krb5 cryptosystem but do not succeed while the document has a limitation? What about Https and ftps secure protocols? Do you get scolded by your boss and hard work?

All the answers are in Omarine 3.0!

Do you plan to set up a secure intranet? Is it a habit to use ssh to log in remotely with ssh instead of telnet? Do you use a command-line Mail User Agent and MTA system? Is data transferred via the network encrypted? How to muster user accounts on the network? Omarine 3.0 is the reliable and effective platform for such tasks.

Does your PHP support the online store? Do you already have MySQL? The operation of the Web server is smooth? Omarine 3.0 will help you.

What is the systemd? How does it manage the system? How does a large volume of services run smoothly? The answer is to use Omarine 3.0.

Perhaps you surf the Web often. Did you notice a slowdown for your pc? Rest assured with the Omarine firewall, it will block unexpected incoming connections from the outside. In addition, Omarine has Makeca program to create and update CA certificates to ensure you only connect to trusted servers.

Do you have both the Canon LBP printer driver and installation script but can not print on a 64-bit Unix system? Omarine 3.0 is the solution with just only the captprinter-setup command.

Are you interested in internationalization input method? Does it get updated and run well in both GNOME and Plasma environments? And you like GNOME or Plasma?

All available in Omarine 3.0!

Omarine is known in 2015 when it joins the open patent community in the United States (OIN). Although very young, it has its own unique features to compare with the "old man" Red Hat, of course far beyond "old teacher" Slackware and similar products.

All the best,
Pham Thanh Tuyen <phamtyn@gmail.com>

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 2 - 1?

required