Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 6


(1 comment)

 
16. Giao dịch mua bán trực tuyến bằng tài khoản PayPal sandbox

Tài khoản PayPal sandbox dùng để test giao dịch. Bạn sử dụng tài khoản PayPal của mình (nếu chưa có bạn hãy tạo một, nó là miễn phí) để tạo hai tài khoản PayPal sandbox: tài khoản loại kinh doanh cho chủ cửa hàng và tài khoản loại cá nhân cho người mua.
Giả sử một cửa hàng hoa quả có ba sản phẩm trái cây như dưới đây:


Ban đầu giỏ hàng trống không. Bạn cho một ít hoa quả vào giỏ hàng


Để mua một số lượng sản phẩm, bạn vào số lượng rồi nhấn nút “Update”.


Chúng ta đã có một giỏ hàng $10.00. Bây giờ bắt đầu thanh toán


Ở phía dưới của trang có hai nút. Nếu bạn nhấn “Proceed to checkout” bên phải, bạn sẽ đi theo lối thanh toán mà lựa chọn phương thức vận chuyển và vào địa chỉ người mua ngay tại cửa hàng. Nhưng chúng ta sử dụng nút PayPal bên trái để thực hành PayPal Express. Cách thanh toán này không đưa thông tin nhạy cảm của khách hàng tới cửa hàng.
Quy trình thanh toán gồm 4 bước:

    1. Người mua nhấn nút PayPal, cài đặt thanh toán được xử lý và bắt đầu thanh toán tại PayPal.

    1. Người mua login vào PayPal.

    1. Người mua xem xét và đồng ý thanh toán.

    1. PayPal chuyển hướng người mua trở lại cửa hàng để xem chi tiết thanh toán.


Trước khi thanh toán tài khoản chủ cửa hàng có 14.26 USD


Tài khoản người mua có 9978.85 USD


Chúng ta nhấn nút PayPal


Sau khi login, chúng ta đã tới trang thanh toán tại PayPal


Nhấn vào “Continue” để thanh toán, bạn sẽ được quay trở lại cửa hàng với bản chi tiết thanh toán

Nhấn “Place order” (bên dưới của trang). Bạn đã tới trang “Thank you”


Tại đây bạn có số đơn hàng và thông báo của cửa hàng. Ở cuối trang bạn có một số lựa chọn: xem trạng thái đơn hàng, in trang và tiếp tục mua hàng


Số dư tài khoản của người mua và người bán đã thay đổi theo đơn hàng

Currently unrated

Comments

KevinRhicy 1 week, 6 days ago

light blue prescription contacts prescription drugs a to z pharmacy tech on the job training

Link | Reply
Currently unrated

New Comment

required

required (not published)

optional

required