Lập trình Web: PHP: WordPress: WooCommerce


(0 comments)

WooCommerce là một plugin dùng để thiết lập một cửa hàng trực tuyến. Giống như đặc điểm chung của các ứng dụng mà cần một loại post riêng biệt, WooCommerce định nghĩa hộp meta cho post sản phẩm. Chúng ta biết rằng theme điều khiển trình bày nội dung trên trang, vì vậy tốt nhất là bạn sử dụng WooCommerce kết hợp với Storefront - một theme đi cặp với WooCommerce. Để site ra dáng một cửa hàng, bạn vào menu quản trị, ấn Cài đặt > Đọc, rồi chọn trang đầu là "Một trang tĩnh” thay vì "Bài viết mới nhất”. Trong mục "Trang chủ”, chọn trang "Cửa hàng”:

Trang “Cửa hàng” sẽ xuất hiện ví dụ như sau:

Để WooCommerce hoạt động trôi chảy và an toàn, các yêu cầu hệ thống phải được thỏa mãn. Cụ thể là các mục trạng thái phải không có màu đỏ (lỗi). Trạng thái WooCommerce thể hiện trong menu “WooCommerce” > "Tình trạng”. Trạng thái phụ thuộc cấu hình server, PHP, SSL và các cấu hình khác. Hình ảnh dưới đây biểu thị trạng thái của bộ phận "Môi trường WordPress”:

Trạng thái cho thấy WordPress và WooCommerce đang ở phiên bản mới nhất hiện hành. Chúng ta chú ý mục "Khả năng ghi lên thư mục log”. Nếu server là Apache và được chạy với người sử dụng là apache thì apache phải có phép ghi lên thư mục nhật kí.

Trạng thái "Môi trường hệ thống” như sau:

Ở đây quan trọng nhất là SSL, OpenSSL 1.0.2n là phiên bản mới nhất hiện hành.

Trạng thái "Bảo mật” có một lỗi:

Lỗi này là do WordPress đang hoạt động trong chế độ gỡ rối. Bạn tắt chế độ gỡ rối bằng cách soạn thảo wp-config.php đối với dòng dưới đây:

// define('WP_DEBUG', true);

Bây giờ lỗi đã được sửa chữa:

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required