KINH DỊCH algorithm: Trong tứ trụ, trụ nào quan trọng nhất?


(0 comments)

Trên cơ sở lý luận trụ ngày quan trọng nhất vì nó là nhật chủ, là thân chủ. Thứ hai là trụ tháng vì lệnh tháng giữ quyền sinh quyền sát đối với các thiên can. Nó quyết định nhật chủ cường vượng hay suy nhược. Lệnh tháng cũng quy định trạng thái sinh, vượng, tử, tuyệt của các can khác.
Trụ năm là gốc, mang thông tin về cha mẹ tổ tiên và dòng dõi xuất xứ của một người cũng như thời thơ ấu, quan trọng thứ ba.
Cuối cùng là trụ giờ, là thông tin về con cái và lúc về già.

Tuy nhiên, chương trình ./fpp --id3 mang luận cứ khoa học vững chắc về xác định lượng thông tin và xây dựng cây quyết định, đã đưa ra yếu tố quan trọng nhất (root) là chi tháng (tức lệnh tháng) chứ không phải là can ngày (nhật chủ) sau khi duyệt qua 202 mẫu như hình minh họa dưới đây

Kết quả là dụng thần giống với ./fpp chạy không tham số sử dụng mạng nơron, đều là Thực thần.
Mặc dù 202 mẫu chưa đủ để khẳng định lệnh tháng là quan trọng nhất, nhưng một điều chắc chắn là lệnh tháng rất quan trọng, nếu ở hàng thứ hai thì tầm quan trọng chỉ sau nhật chủ.
“Trước hết phải xem lệnh tháng, sau đó mới xem nhật nguyên”. Thiệu Vĩ Hoa - nhà mệnh lý học với bề dày nghiên cứu nhận định.
Lệnh tháng cần được xem trọng bất kể các thiên can tự vượng.

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 2 + 6?

required