KINH DỊCH algorithm: Sử dụng mạng nơron để tìm dụng thần


(0 comments)

Điểm nhấn của dự đoán theo tứ trụ là vận chứ không phải mệnh. Vận gặp dụng thần hay hỉ thần thì lên ngôi, mọi việc hanh thông, thành công tốt đẹp. Ngược lại gặp kị thần thì tốt nhất là án binh bất động.
Một thày đoán cao cường có thể biết được chính xác ngày, thậm chí giờ một người quy tiên hay đại phát. Nhưng những ông thày có khả năng như thế trên thế gian này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay và chúng ta không có điều kiện để gặp họ. Tuy nhiên chúng ta có thể nhờ cậy vào máy học.
Cho tới thời điểm này thì một kiện tướng vô địch cờ vua không còn thắng nổi một chương trình chơi cờ và tôi tin rằng bất kỳ thày mệnh lý cao siêu nào sẽ không có khả năng cao hơn máy học.
Đó là chưa kể các nhà nghiên cứu mệnh lý bị giới hạn trong quan điểm. Ví dụ những người theo trường phái Thiệu Vĩ Hoa - một học giả mệnh lý nổi tiếng của Trung Quốc bám vào lối phân tích trung dung, cân bằng ngũ hành. Cái gì mạnh thì khắc chế, cài gì yếu thì sinh phù. Cách suy luận này là an toàn vì nó đúng với đa số trường hợp phổ thông. Nhưng những tác phẩm của Thiệu Vĩ Hoa đã lảng tránh các cách cục đặc biệt. Đó là, Cách Khúc trực: toàn cục Mộc khí nắm lệnh; Cách Viêm thượng: toàn cục Hỏa khí nắm lệnh; Cách Thổ độc vượng (Gia tường): toàn cục Thổ khí nắm lệnh; Cách Kim độc vượng (Tùng cách cách): toàn cục Kim khí nắm lệnh; Cách Thủy độc vượng (Nhuận hạ): toàn cục Thủy khí nắm lệnh; Và các cách tòng tài,tòng sát, tòng nhi. Theo tôi có thể một phần do Thiệu Vĩ Hoa thiếu ví dụ về tầng lớp tinh hoa.

Chìa khóa của vận là dụng thần. Xác định sai dụng thần thì vận cũng sai. Dưới đây là một kết quả máy học, sử dụng mạng nơron để tìm dụng thần sau khi đã luyện mạng với trên 200 mẫu

Kết quả dụng thần là Thực thần.

200 mẫu tất nhiên là chưa đủ. Sẽ rất quý nếu bạn bổ sung thêm ví dụ trong thực tiễn vào tệp dữ liệu fppdata.txt để mọi người dùng chung. Nếu không muốn luyện mạng bạn có thể sử dụng bộ trọng số weights.txt có sẵn.

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 1 × 9?

required