KINH DỊCH algorithm: Bảng Sinh, Vượng, Tử, Tuyệt 12 trạng thái của thiên can


(0 comments)

Hôm nay chúng ta làm quen với bảng vòng trường sinh để biết khi nào một thần rơi vào tử địa, khi nào thì lâm quan.
Mỗi thiên can có 12 trạng thái được cho trong bảng dưới đây

Nếu Giáp gặp đất Dần là lâm quan, có quyền có lộc. Gặp Thân là tuyệt địa.
Nếu gặp Mùi là mộ địa, tức là hết khí, vô lực. Cha nhập mộ thì mất cha từ nhỏ. Nhưng nếu là tài tinh gặp xung thì lại phát tài. Phát tài còn phải xem thân có gánh nổi tài không, nếu đồng thời Quan gặp hình thì lại là họa lao tù trừ khi có Thái ất quý nhân hay tổ hợp can chi cứu giúp.
Nhật chủ có được lệnh không, có đắc địa không, nếu được sinh trợ thì lực sinh trợ có đủ không, và các phân tích quan trọng khác đều xuất phát từ đây.

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 1 × 5?

required