KINH DỊCH algorithm: 12 tiết khí


(0 comments)

Vũ trụ hình thành trong âm dương. Con người hấp thụ linh khí âm dương của trời đất, cớ sao lại dùng lịch âm (nông lịch) để phân định khoảng khắc sinh ra một con người? Đây là sai lầm của bộ môn Tử vi, ngay từ đầu vào.
Trong thiên văn học, để quan sát bầu trời sao và xác định tọa độ các thiên thể, người ta coi trái đất đứng yên và mặt trời di chuyển trên hoàng đạo, các thiên thể vì thế nằm trên một thiên cầu

Các vị trí của mặt trời trên hoàng đạo trong chu kỳ một năm hình thành nên 24 tiết khí:
Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Xương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn.

Trong đó 12 tiết khí bắt đầu mỗi tháng:

Tháng giêng Lập xuân, tháng hai Kinh trập, tháng ba Thanh minh, tháng tư Lập hạ, tháng năm Mang chủng, tháng sáu Tiểu thử, tháng bảy Lập thu, tháng 8 Bạch lộ, tháng 9 Hàn lộ, tháng 10 Lập đông, tháng 11 Đại tuyết, tháng 12 Tiểu hàn.

Ngày Lập xuân thường là mùng 4, mùng 5 tháng 2 dương lịch. Một năm bắt đầu từ Lập xuân chứ không phải mùng 1 Tết. Do đó Tết cổ truyền không phải bắt đầu tiết xuân, cho nên đào nở lúc sớm lúc muộn.
Thảo mộc đã vậy, con người lại càng phải chính xác. Trong tứ trụ, năm tháng ngày giờ sinh được tính theo tiết khí.


Tài liệu tham khảo:
Thiên văn hàng hải

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 10 - 8?

required