KINH DỊCH algorithm: Địa chi


(0 comments)

Có 12 địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Các chi lẻ Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là các chi dương.
Các chi chẵn Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi là các chi âm.
Tháng Dần là tháng giêng, tháng Mão là tháng 2, … theo chiều kim đồng hồ đến tháng Tý là tháng 11, tháng Sửu là tháng 12.
Hợi, Tý thuộc thủy, hướng về phương bắc, là các tháng mùa đông lạnh lẽo.
Dần mão thuộc mộc, hướng về phương đông, là các tháng mùa xuân ấm áp.
Tị, Ngọ thuộc hỏa, hướng về phương nam, là các tháng mùa hạ nóng bức.
Thân, Dậu thuộc kim, hướng về phương tây, là các tháng mùa thu mát mẻ.
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc thổ, ở trung tâm, là các tháng giao mùa

Bốn cung Dần, Thân, Tị, Hợi là bốn cung mã, liên quan tới việc di chuyển.
Bốn cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu là bốn cung bại, lực xung của các cung đối cực mạnh. Đặc biệt Tý Ngọ xung nhau như cực âm với cực dương, như xung giữa ánh sáng và bóng tối.
Bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là các cung mộ, khi gặp xung sẽ có biến đổi to lớn. Người ta nói rằng đó là mộ xung khai. Chúng cũng được gọi là các kho của tài tinh.

Nói tới địa chi phải nói tới hợp, hội, xung, hình, hại, phá

Lục hợp: Tý hợp với Sửu hóa thổ. Dần hợp với Hợi hóa mộc. Mão hợp với Tuất hóa hỏa. Thìn hợp với Dậu hóa kim. Tị hợp với Thân hóa thủy. Ngọ hợp với Mùi hóa thổ

Ý nghĩa hơn và mạnh hơn, là tam hợp, 3 địa chi tam hợp là 3 đỉnh của tam giác đều trên vòng tròn, chúng ta có thể đọc thuộc:
thân tý thìn, tị dậu sửu, dần ngọ tuất, hợi mão mùi.
Khi thuộc rồi chúng ta sẽ quan sát nhanh đặc trưng nổi bật nhất về quan hệ giữa các chi. Một lá số tứ trụ có tam hợp thường là cách cục quý. Thậm chí có thể hóa khí chuyển yếu thành mạnh.
Thân tý thìn hợp hóa thủy cục.
Tị dậu sửu hợp hóa kim cục.
Dần ngọ tuất hợp hóa hỏa cục.
Hợi mão mùi hợp hóa mộc cục.
Chúng ta nhận xét là ngũ hành được hóa của tam hợp luôn là ngũ hành của chi đứng giữa, như thế dễ nhớ.

Mạnh nhất là tam hội, các chi của một mùa dồn về một phương:
Dần mão thìn tam hội thành phương đông mộc.
Tị ngọ mùi tam hội thành phương nam hỏa.
Thân dậu tuất tam hội thành phương tây kim
Hợi tý sửu tam hội thành phương bắc thủy.

Lục xunglục hại theo các sơ đồ dưới đây:

Tương hình của 12 chi:
Tý hình mão, mão hình tý là hình phạt do vô lễ.
Tị hình thân, thân hình dần, dần hình tị là hình phạt do đặc quyền đặc thế.
Sửu hình mùi, mùi hình tuất, tuất hình sửu là hình vì vong ơn.
Thìn ngọ dậu hợi là tự hình. Ví dụ trong tứ trụ có chi giờ và chi ngày đều là thìn thì trụ giờ và trụ ngày hình nhau.

Phá:
Mão Ngọ tương phá. Dậu Tý tương phá. Tị Thân tương phá. Hợi Dần tương phá. Sửu Thìn tương phá. Mùi Tuất tương phá. Trong tứ trụ nếu:

  1. Trụ tháng và trụ ngày phá nhau: khắc vợ/chồng, vợ chồng sớm chia lìa
  2. Trụ năm tương phá với các trụ khác: sớm khắc cha mẹ
  3. Trụ tháng tương phá với các trụ khác: cuộc đời lắm thăng trầm
  4. Trụ ngày tương phá với các trụ khác: sống cô độc, khó có vợ con bên cạnh
  5. Trụ giờ tương phá với các trụ khác: lo buồn tới già


Tài liệu tham khảo:
1. Kinh dịch và hệ nhị phân của Hoàng Tuấn
2. Dự đoán theo tứ trụ của Thiệu Vĩ Hoa

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 2 + 5?

required