Captprinter-setup – Chương trình cài đặt driver máy in Canon CAPT


(0 comments)

Captprinter-setup là một chương trình cài đặt driver cho họ các máy in Canon CAPT.

printer-testpage

Sau khi cài đặt driver với Captprinter-setup bạn có thể in ngay mà không cần khởi động lại máy. Lệnh cài đặt như sau

sudo captprinter-setup PRINTER_NAME [IP]

PRINTER_NAME là tên của máy in. Các máy in được hỗ trợ có tên trong danh sách dưới đây
LBP-1120 LBP-1210 LBP2900 LBP3000 LBP3010 LBP3018 LBP3050 LBP3100 LBP3108 LBP3150 LBP3200 LBP3210 LBP3250 LBP3300 LBP3310 LBP3500 LBP5000 LBP5050 LBP5100 LBP5300 LBP6000 LBP6018 LBP6020 LBP6200 LBP6300n LBP6300dn LBP6310dn LBP7010C LBP7018C LBP7200C LBP7210Cdn LBP9100Cdn
Tham số IP là tùy chọn, là địa chỉ ip ấn định cho máy in mạng mà bạn sử dụng.
Nếu bạn chỉ nhập vào tên máy in trong tham số dòng lệnh thì chương trình sẽ cài đặt driver cho máy in đó làm việc trên cổng usb, là cổng usb đầu tiên trong thứ tự sử dụng. Như thế bạn cần cắm máy in trước tất cả các thiết bị usb khác. Nếu thứ tự không đúng, bạn rút tất cả các thiết bị usb ra, cắm máy in vào trước rồi cắm các thiết bị khác sau. Để kiểm tra trạng thái máy in, bạn sử dụng lệnh

captstatusui -P PRINTER_NAME

Các ví dụ

Cài đặt driver máy in LBP2900 làm việc trên cổng usb

sudo captprinter-setup LBP2900

Xem trạng thái máy in LBP2900

captstatusui -P LBP2900

Cài đặt driver cho máy in LBP5000 trên mạng với địa chỉ ip được ấn định là 172.23.2.72

sudo captprinter-setup LBP5000 172.23.2.72

Bạn xem trang hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

Cài đặt chương trình

Chương trình Captprinter-setup được cập nhật tự động vào hệ thống Omarine với Omarine-update.

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 7 × 4?

required