(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Tạo một ảnh với nền trong suốt sử dụng gimp

GNU Image Manipulation Program là tên chương trình của gói gimp, dùng để chỉnh sửa, ghép và tạo ảnh. Trong GNOME bạn chạy chương trình bằng cách chọn GNU Image Manipulation Program để mở một ảnh, hoặc nhấp vào mục được chọn trong danh sách chương trình được hiển thị như sau:

Trong bài này chúng ta xem một video diễn tả các bước tạo một ảnh với nền trong suốt. Ảnh này trình bày văn bản “GREEN COLOR” có màu xanh lá cây, các chữ được viết dốc lên trên. Đầu tiên chúng ta tạo một ảnh mới có kích thước mặc định 640×480, chọn công cụ tạo văn bản, lấy màu xanh lá cây, sử dụng font mặc định là Sans có cỡ 72 pixel rồi viết “GREEN COLOR”. Sau đó xoay hàng chữ, rồi cắt hàng chữ chuyển vào clipboard. Tiếp theo là làm cho nền ảnh trong suốt hoàn toàn, sau đó chuyển hàng chữ đã cất vào clipboard quay trở lại. Bằng cách đó chúng ta có một ảnh với nền trong suốt, công việc cuối cùng là xuất khẩu ra một tệp ảnh đặt tên là green.png

Tệp ảnh green.png sẽ được hiển thị như sau:

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: