(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

HTV rút kinh nghiệm với phóng viên làm tin về biểu tình

Đài PT -TH Hà Ni có công văn tr li các ông Nguyn Hu Chi, Nguyn Xuân Din, Nguyn Quang A… yêu cu ông Tng giám đc Đài xin li, ci chính mt s ni dung đã phát sóng trong chương trình thi s 18h30 ngày 22/8.
Ngày 29/8/2011, Đài PT – TH Hà Nội đã nhận được bức thư đề ngày 26/8/2011 của các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân DIện, Nguyễn Quang A và các ông bà khác yêu cầu ông Tổng Giám đốc Đài xin lỗi, cải chính một số nội dung đã phát sóng trong chương trình thời sự 18h30 ngày 22/8.

Hôm nay (31/8),,Đài PT -TH Hà Nội đã có công văn trả lời. Toàn văn như sau:

 

Nguồn: Vietnamnet

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: